Kompetenčni center za razvoj kadrov v lesni industriji (KOCles)


S projektom Kompetenčni center za razvoj kadrov v lesni industriji za obdobje 2016–2018, ki nadgrajuje dosežke Kompetenčnega centra za lesarsko industrijo – KOCles (2012–2015), smo vpeljali koncepte dizajn managementa in znamčenja ter razvijali druge kompetence zaposlenih, ki krepijo uspešnost delovanja slovenskih lesarskih podjetij ter tako prispevali h konkurenčnosti in ohranitvi delovnih mest v tej ključni slovenski gospodarski panogi.

Dosežki:

Junija 2016 je bil objavljen razpis za vzpostavitev Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesarski industriji, kjer je bil Izbran prijavitelj Lesarski grozd, ki je vodil partnerstvo 27 podjetij iz lesarske industrije, skupaj s preko 2.500 zaposlenimi in osmih podpornih institucij. Med dvoletnim projektom je partnerstvo zabeležilo več kot 15 poslovnih izboljšav in realiziralo 5.392 vključitev. Skupaj so izvedli 898 delavnic z 97 različnimi izvajalci. Izobraževali so se na treh prioritetnih področjih: design management in znamčenje; vodenje, uvajanje sprememb ter poslovnih izboljšav v podjetje; trženje, prodaja in komunikacije. Dodana vrednost na zaposlenega na področju C 16 in C31 (lesarska panoga) se je v letih od 2015 do leta 2017 povečala za 7 %, medtem ko se je dodana vrednost na zaposlenega v podjetjih partnerjih KOCles 2.0 v omenjenih letih povečala za 15,1 %. 

Projekt KOCles 2.0 je dosegel zastavljene cilje. S pomočjo tujih strokovnjakov in individualnim pristopom smo vpeljali koncepte dizajn managementa in znamčenja, kar se kaže v novih oziroma izboljšanih procesih, prototipih in produktih (Satler okna in vrata, Mizarstvo Florjančič, Donar, Lina Design, Mizarstvo Bolčič, Alples). Razvijali smo kompetence in s tem okrepili uspešnost delovanja slovenskih lesarskih podjetij, kar se odraža v višji prodaji (Jelovica okna, Alpod, Hit Preless), novih trgih (Donar, Lina Design), višji produktivnosti (M Sora, Satler okna in vrata, Lesna vrata, Adria dom, Alples), na novo lansirani produktih (Donar, Mizarstvo Florjančič), višji prepoznavnosti blagovne znamke (Gonzaga-pro), inovativnih rešitvah (Jelovica hiše) ter strokovni usposobljenosti za specifična programska orodja (Stilles, Hit Preless, Inles, Menina, Jelovica okna, Mizarstvo Jezeršek). Z novimi znanji smo optimizirali delovne procese (Marles hiše, M Sora, Adria dom, Satler okna in vrata, Lesna vrata, Pohištvo Potočnik) in dvignili nivo zavzetosti zaposlenih (LIP Bled, LIP Bohinj, Adria dom, Murales).

Podjetja so uspešno izvedla 24 notranjih usposabljanj med izobraževalnimi institucijami (srednje šole, fakultete) in podjetji, kjer so razvijali nove produkte oziroma izboljševali storitve in procese. S pomočjo design thinking metode in drugih design management znanj so podjetja, v sodelovanju s tujimi in domačimi strokovnjaki ter študenti Fakultete za dizajn, razvijala prototipne izdelke z višjo dodano vrednostjo.

Podjetja so, v sodelovanju s študenti, produkte z največjim tržnim potencialom dodelala s tehnološkega vidika in jih pripravila na serijsko proizvodnjo. V skupinska usposabljanja, ki so bila izvedena za vsa prioritetna področja, so se podjetja vključila 280-krat. Prednost slednjih je predvsem v mreženju in izmenjavi izkušenj med partnerji. Udeleženci projekta menijo, da so z novo pridobljenimi znanji naredili korak naprej k večji konkurenčnosti lesarskih podjetij ter s tem dvignili zavedanje o vlaganju v izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Spodbuden je tudi podatek, da se je zaposlenost v lesnopredelovalni panogi v letu 2017 povečala za 3 % glede na leto prej. V skupini C16 Obdelava in predelava lesa se je zaposlenost povečala za 2,2 %, v C31 Proizvodnja pohištva pa za 4,3 %. Izrazit trend naraščanja se kaže tudi v blagovni menjavi, tako se je v letu 2017 izvoz lesnopredelovalne panoge povečal za 7,1 % in uvoz za 14,6 %. Presežek (suficit) panoge v blagovni menjavi se je glede na prejšnje leto povečal za 0,6 % in je znašal 313 mio EUR.

Izjave sodelujočih:

  • ˝Največji učinek KOCles-a 2.0 je v tem, da smo naredili velik napredek pri procesnem pristopu na področju organizacije dela ter digitalizaciji v podjetju, izboljšali pretok informacij in spoznali nove pristope trženja - Marles hiše
  • ˝Novo pridobljena znanja nam omogočajo hitrejšo obdelavo podatkov z manj napakami v fazi priprave dela.˝ - IP Inles
  • ˝Vsa izobraževanja v okviru KOCles so prinesla določene koristi. Z izobraževanjem režijskih delavcev in operaterjev na CNC strojih smo zaradi njihovega znanja pridobili na času programiranja, predvsem pri izdelavi vzorčnih kosov, ki so v zadnjem času zelo pogosti.˝ - Stilles
  • ˝Izobraževanja so bila kvalitetna in pohvaljena s strani zaposlenih. Izobraževanje preko notranjih usposabljanj z Biotehniško fakulteto (oddelek za lesarstvo), nam je prineslo nove izkušnje, potrebno je sodelovati naprej.˝ - LIP Bled
  • ˝Projekt KOCles predstavlja zelo dober povezovalni projekt, ki spodbuja podjetja, da se odločijo za razvojne in organizacijske projekte, ki jih drugače ne bi izvajala.˝ - M Sora

Sodelujoči

Izbran vlagatelj: Zavod Lesarski Grozd

V sklopu kompetenčnega centra je delovalo 27 panožnih partnerjev iz lesno predelovalne industrije in 8 drugih partnerjev:

Panožni partnerji: Inles d.d., Lip Bled d.o.o., Adria dom d.o.o., Lip Bohinj d.o.o., Stilles d.o.o., Alples d.d., M Sora d.d., Menina d.d., Jelovica okna d.o.o., Marles hiše d.o.o., IP Inles d.o.o., Murales d.d., Jelovica hiše d.o.o., Lesna vrata d.o.o., Satler okna in vrata d.o.o., Hit Preless d.o.o., Alpod d.o.o., Gonzaga-pro d.o.o., Akron d.o.o., Mizarstvo Bolčič, Loredana Matkovič s.p., Mizarstvo Jezeršek d.o.o., Donar d.o.o., Mizarstvo Florjančič Roman s.p., Pohištvo Potočnik Aleš Potočnik s.p., Gabrovšek-Grča d.o.o., CBD d.o.o. in Lina design d.o.o..

Drugi partnerji: UP, Fakulteta za dizajn; UL, Biotehniška fakulteta; UL, Ekonomska fakulteta; Lesarska šola Maribor; Šolski center Ljubljana; Gospodarska zbornica Slovenije, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o..

 Več o projektu. 

Projekt je financiralo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, Direktorat za lesarstvo.


Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani