Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za dvig izobrazbene ravni (DIR)

31. 3. 2021 se je po skoraj štirih letih izvajanja zaključil program Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za dvig izobrazbene ravni (DIR). Prek javnega razpisa programa je bila 2935 posameznikom povrnjena šolnina, pridobili so višjo raven izobrazbe ter so se izboljšale njihove zaposlitvene možnosti. Program pa je tudi z izvajanjem promocijskih aktivnosti spodbujal k spreminjanju miselnosti o izobraževanju odraslih in skušal motivirati čim večje število posameznikov k odločitvi o nadaljevanju izobraževanja.

Slovenski rek »nikoli ni prepozno« še kako velja na področju vseživljenjskega učenja. Slednje je v današnjem času izrednega pomena, saj poveča in izboljša zaposljivost ali pa omogoči spremembo poklicne poti. Vseživljenjsko učenje tako predstavlja pomembno investicijo v karierni in osebnostni razvoj.

K uresničevanju takšnih ciljev je svojimi aktivnostmi pripomogel tudi program DIR, ki se je izvajal med junijem 2017 in marcem 2021. Z izvajanjem programa je bil omogočen dvig izobrazbene ravni posameznikov, izobraževanje pa je prispevalo tudi k razvoju njihovih splošnih kompetenc. V okviru programa so bile izvedene tudi promocijske aktivnosti s ciljem večjega vključevanja odraslih v izobraževanje za pridobitev izobrazbe ter promocija pomena izobrazbe za razvoj kariere posameznika, večjo zaposljivost ter osebni razvoj.

Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni 

Glavna aktivnost programa je bila izvedba razpisa, kjer so posamezniki lahko pridobili povrnjena sredstva za šolnino do vključno 2.500 evrov. Namen razpisa je bil povečati vključenost v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Strokovna komisija je izvedla 36 odpiranj in ugodila 2.988 vlogam prijaviteljev. 2935 posameznikom je bilo dodeljenih in izplačanih 4.809.233,85 EUR.

Podatki glede na vrsto srednješolskega izobraževanja, ki ga je kazalnik uveljavljal

Podatki glede na zaključen sofinanciran izobraževalni program (prvih 21 od 104)

Promocijske aktivnosti - »Vsak je svoje šole kovač«

V sklopu programa so bile izvedene tudi promocijske aktivnosti na nacionalni ravni. Z njimi smo spodbujali k spreminjanju miselnosti o izobraževanju odraslih in skušali motivirati čim večje število posameznikov k odločitvi o nadaljevanju izobraževanja ter izboljšanju kompetenc, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti. Aktivnosti so prispevale k večji prepoznavnosti pomena vseživljenjskega izobraževanja in večji vključenosti v izobraževanje za dvig izobrazbene ravni, s posebnim poudarkom na starejših od 45 let in nižje izobraženih.

Izvedene promocijske aktivnosti so obsegale:

  • izvedba spletnih aktivnosti,
  • objava oglasov v časopisih,
  • oglaševanje na radiu in televiziji,
  • oglaševanje s plakati in zloženkami,
  • drugo brezplačno oglaševanje (spletna stran sklada, lastni tiskani materiali, izobraževalne institucije, sodelovanje in obveščanje javnosti preko konzorcijev PanUP in Atena).

Primer promocijskega oglasa


KJE SEM IN KAKO NAPREJ?

Vsak posameznik se na svoji izobraževalni poti znajde v različnih situacijah. Da bi vam olajšali iskanje informacij, smo za vas pripravili različne situacije, v katerih ste se lahko znašli. Na podlagi vaše situacije, lahko pridobite nadaljnje informacije o izobraževanju in na koncu pot zaključite z dvigom izobrazbene ravni in povrnitvijo stroškov za izobraževanje. Več...

NIKOLI NI PREPOZNO: V ŠOLSKE KLOPI SE LAHKO VRNETE TUDI PO 45. LETU

Slovenski rek »Nikoli ni prepozno« še kako velja na področju vseživljenjskega učenja. Slednje je v današnjem času izrednega pomena, saj poveča in izboljša zaposljivost ali pa omogoči spremembo poklicne poti. Vseživljenjsko učenje tako predstavlja pomembno investicijo v karierni in osebnostni razvoj, pri tem pa lahko posameznik izkoristi pomoč in spodbude državnih organov ter različnih svetovalnih centrov. Več...


Program sta sofinancirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.


Novice

Program DIR 2935 posameznikom omogočil višjo izobrazbo

Konec marca se je po skoraj štirih letih izvajanja zaključil program Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za dvig izobrazbene ravni (DIR). Prek javnega razpisa programa je bila 2935 posameznikom povrnjena šolnina, pridobili so višjo raven izobrazbe ter so se izboljšale njihove zaposlitvene možnosti. Program pa je tudi z izvajanjem promocijskih aktivnosti spodbujal k spreminjanju miselnosti o izobraževanju odraslih in skušal motivirati čim večje število posameznikov k odločitvi o nadaljevanju izobraževanja....

Obvestilo strankam: osebno svetovanje le v nujnih primerih in ob predhodnem naročanju

Spoštovani, glede na razglašeno epidemijo in v skladu z usmeritvami pristojnih institucij pri preprečevanju širjenja virusa Covid-19 stranke sklada vljudno naprošamo, ...

Obvestilo strankam - osebno svetovanje le po vnaprejšnjem naročanju

Stranke prosimo, da v največji možni meri uporabijo telefonsko svetovanje, osebno svetovanje naj bo izjema in bo zaradi preprečevanja morebitnih okužb s COVID-19 potekalo ...

Porabljena vsa sredstva na razpisu za sofinanciranje šolnin

Na programu Dvig izobrazbene ravni so zaključili z zadnjim odpiranjem vlog na javnem razpisu ter ugodili sofinanciranje šolnin 173 posameznikom za dvig izobrazbene ravni, prekvalifikacijo in opravljanje mojstrskega izpita. Javni razpis je zaključen zaradi porabe vseh razpisanih sredstev....

Na programu Dvig izobrazbene ravni zaključili s 35. odpiranjem in premaknili pričetek 36. odpiranja

V torek, 25. avgusta 2020, je strokovna komisija zaključila s 35. odpiranjem in ugodila sofinanciranje šolnin 169 posameznikom za dvig izobrazbene ravni, prekvalifikacijo in opravljanje mojstrskega izpita....

Odpiranje vlog na programu DIR se bo zamaknilo

Zaradi velikega števila prejetih vlog oziroma zaradi kompleksnega obravnavanja vlog se bo 36. odpiranje začelo 1. 9. 2020....

Na programu Dvig izobrazbene ravni zaključili s 34. odpiranjem

V ponedeljek, 29. junija 2020, je strokovna komisija zaključila s 34. odpiranjem in ugodila sofinanciranje šolnin 55 posameznikom za dvig izobrazbene ravni, prekvalifikacijo in opravljanje mojstrskega izpita....

Objavljene spremembe razpisa za sofinanciranje šolnin (235. JR)

V Uradnem listu RS št. 85/2020, z dne 12. 6. 2020, je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije objavil spremembe javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni....

Na programu Dvig izobrazbene ravni ponovno pričenjajo z odpiranjem vlog

S 1. 6. 2020 so prenehali razlogi za začasne ukrepe po Zakonu o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20 in 61/20). Strokovna komisija tako nadaljuje s svojim delom....

Na programu DIR zaključili s 33. odpiranjem in prekinili nadaljnja odpiranja

14. aprila je strokovna komisija zaključila s 33. odpiranjem in ugodila sofinanciranje šolnin 32 posameznikom za dvig izobrazbene ravni, prekvalifikacijo in opravljanje mojstrskega izpita. Zaradi sprejetega Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) se nadaljnja odpiranja prekinejo....

Na programu Dvig izobrazbene ravni nadaljujejo s sprejemanjem vlog

29. 3. 2020 je začel veljati Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki vzpostavlja začasne ukrepe. Ne glede na to, da roki v upravnih in drugih javnopravnih zadevah, ki nimajo značaja upravne zadeve po 2. členu Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP), ne tečejo, na Javnem razpisu za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni brez prekinitve sprejemajo vloge....

Na programu Dvig izobrazbene ravni zaključili z 32. odpiranjem vlog

9. marca je strokovna komisija zaključila z 32. odpiranjem in ugodila sofinanciranje šolnin 20 posameznikom za dvig izobrazbene ravni, prekvalifikacijo in opravljanje mojstrskega izpita....

Na programu Dvig izobrazbene ravni zaključili z 31. odpiranjem

10. februarja je strokovna komisija zaključila z 31. odpiranjem in ugodila sofinanciranje šolnin 33 posameznikom za dvig izobrazbene ravni, prekvalifikacijo in opravljanje mojstrskega izpita....

Sklad obiskala ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

V torek, 14. januarja 2020, je sklad obiskala ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenija Klampfer. Ministrstvo je namreč pristojno za področje delovanje sklada, poleg tega sklad z MDDSZ sodeluje v okviru programov Kompetenčni centri za razvoj kadrov, Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile in Vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela....

Objavljene spremembe javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni

Sklad je objavil spremembe javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni, prav tako je objavil nov prijavni obrazec za prijavo na razpis....

Srednješolsko izobrazbo dvigujemo tudi jeseni

V jesenskem obdobju smo ugodili sofinanciranje šolnin 195 posameznikom za dvig izobrazbene ravni, prekvalifikacijo, opravljanje mojstrskega, poslovodskega ali delovodskega izpita....

Sklad je v letošnjem letu povrnil stroške že 405 posameznikom za dvig izobrazbene ravni ali prekvalifikacijo

V letu 2019 je bilo izvedenih že devet postopkov odpiranj vlog in posameznikom podeljenih 689.819,16 EUR sredstev za srednješolsko izobraževanje ter mojstrske in poslovodske izpite....

Prikaži več rezultatov (14)

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani