Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za dvig izobrazbene ravni (DIR)

Nikoli ni prepozno

V šolske klopi se lahko vrnete tudi po 45. letu


Slovenski rek »Nikoli ni prepozno« še kako dobro velja na področju  vseživljenjskega učenja. Slednje je v današnjem času izrednega pomena, saj poveča in izboljša zaposljivost ali pa omogoči spremembo poklicne poti. Vseživljenjsko učenje tako predstavlja pomembno  investicijo v karierni in osebnostni razvoj, pri tem pa lahko posameznik izkoristi pomoč in spodbude državnih organov ter različnih svetovalnih centrov. 

Marsikdo se je že znašel v situaciji, ko ga je osnovnošolska izobrazba ovirala pri napredovanju na boljše delovno mesto ali pa je želel zamenjati področje dela in je potreboval drugačne formalne kvalifikacije. Zato odločitev, da se v zrelih letih odločimo za dokončanje ali nadgradnjo svoje izobrazbe, predstavlja pomembno investicijo vase. Z vključitvijo v vseživljenjsko učenje namreč posameznik nadgradi svoje kompetence, ki so dandanes nujno potrebne na trgu dela, s tem pa izboljša svojo zaposljivost in nenazadnje vpliva tudi na večjo vključenost v družbo. Dvig izobrazbene ravni tako predstavlja pomemben korak v kariernem in tudi osebnostnem razvoju. 

Kljub temu pa se marsikdo, ki ima iz različnih razlogov dokončano samo osnovno šolo, po 40. letu težko odloči za vključitev ali nadaljevanje izobraževanja, prekvalifikacijo ali opravljanje manjkajočih izpitov, čeprav lahko pri tem izkoristi spodbudo in pomoč različnih državnih organov. Zaradi premajhne vključenosti posameznikov v vseživljenjsko učenje in slabših izhodiščnih kompetenc, se zmanjšuje njihova sposobnost prilagajanja trgu dela in napredku na področju tehnologije, saj nimajo priznanih znanj, ki so potrebna za učinkovito vključevanje na trg dela in v družbo. 


Kako do boljše izobrazbe?

Posamezniki, ki želijo s pridobitvijo srednješolske izobrazbe izboljšati kakovost življenja ali pa so se odločili za spremembo poklicne poti in opravljanje katerega od programov poklicnega izobraževanja, imajo na voljo državne spodbude ter pomoč različnih centrov in svetovalnih središč.  

Z namenom, da bi odraslim pomagali do brezplačnih informacij, se je razvila ISIO mreža, ki danes združuje že 17 regionalnih svetovalnih središč za izobraževanje odraslih. Zaposleni se lahko obrnejo tudi na Zastonj svetovanje – za novo znanje, kjer jim strokovni sodelavci pomagajo pri pregledu znanj, načrtovanju osebne in karierne poti ter načrtovanju prihodnjih korakov. Brezposelnim pa so na voljo različna usposabljanja ter neformalna in formalna izobraževanja, ki jih podpira Zavod za zaposlovanje RS. V sklopu evropskih projektov PanUP in Atena, se na regionalnem nivoju izvajajo različni animacijski in promocijski dogodki, ki spodbujajo odrasle, da se vključijo v izobraževanje in opravijo izpite. Že vključenim udeležencem izobraževanja odraslih pa je na voljo tudi brezplačna učna pomoč. 

Program sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani