Posamezniki / Novice / 01 Apr 2021

Program DIR 2935 posameznikom omogočil višjo izobrazbo

Konec marca se je po skoraj štirih letih izvajanja zaključil program Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za dvig izobrazbene ravni (DIR). Prek javnega razpisa programa je bila 2935 posameznikom povrnjena šolnina, pridobili so višjo raven izobrazbe ter so se izboljšale njihove zaposlitvene možnosti. Program pa je tudi z izvajanjem promocijskih aktivnosti spodbujal k spreminjanju miselnosti o izobraževanju odraslih in skušal motivirati čim večje število posameznikov k odločitvi o nadaljevanju izobraževanja.

Slovenski rek »nikoli ni prepozno« še kako velja na področju vseživljenjskega učenja. Slednje je v današnjem času izrednega pomena, saj poveča in izboljša zaposljivost ali pa omogoči spremembo poklicne poti. Vseživljenjsko učenje tako predstavlja pomembno investicijo v karierni in osebnostni razvoj.

K uresničevanju takšnih ciljev je svojimi aktivnostmi pripomogel tudi program DIR, ki se je izvajal med junijem 2017 in marcem 2021. Z izvajanjem programa je bil omogočen dvig izobrazbene ravni posameznikov, izobraževanje pa je prispevalo tudi k razvoju njihovih splošnih kompetenc. V okviru programa so bile izvedene tudi promocijske aktivnosti s ciljem večjega vključevanja odraslih v izobraževanje za pridobitev izobrazbe ter promocija pomena izobrazbe za razvoj kariere posameznika, večjo zaposljivost ter osebni razvoj.

Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni

Glavna aktivnost programa je bila izvedba razpisa, kjer so posamezniki lahko pridobili povrnjena sredstva za šolnino do vključno 2.500 evrov. Namen razpisa je bil povečati vključenost v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Strokovna komisija je izvedla 36 odpiranj in ugodila 2.988 vlogam prijaviteljev. 2935 posameznikom je bilo dodeljenih in izplačanih 4.809.233,85 EUR.

Podatki glede na vrsto srednješolskega izobraževanja, ki ga je kazalnik uveljavljal

Podatki glede na zaključen sofinanciran izobraževalni program (prvih 21 od 104)

Promocijske aktivnosti - »Vsak je svoje šole kovač«

V sklopu programa so bile izvedene tudi promocijske aktivnosti na nacionalni ravni. Z njimi smo spodbujali k spreminjanju miselnosti o izobraževanju odraslih in skušali motivirati čim večje število posameznikov k odločitvi o nadaljevanju izobraževanja ter izboljšanju kompetenc, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti. Aktivnosti so prispevale k večji prepoznavnosti pomena vseživljenjskega izobraževanja in večji vključenosti v izobraževanje za dvig izobrazbene ravni, s posebnim poudarkom na starejših od 45 let in nižje izobraženih.

Izvedene promocijske aktivnosti so obsegale:

  • izvedba spletnih aktivnosti,
  • objava oglasov v časopisih,
  • oglaševanje na radiu in televiziji,
  • oglaševanje s plakati in zloženkami,
  • drugo brezplačno oglaševanje (spletna stran sklada, lastni tiskani materiali, izobraževalne institucije, sodelovanje in obveščanje javnosti preko konzorcijev PanUP in Atena).

Primer promocijskega oglasa

Program DIR sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani