Delodajalci / Novice / 11 Jan 2024

Delodajalci, oddajte napoved nadomestne izpolnitve kvote za 2024

Vsi delodajalci, ki želite oddati napoved za nadomestno izpolnitev kvote za leto 2024, vas vljudno naprošamo, da so storite čim prej in si tako zagotovite pravočasno obravnavo napovedi in morebitnih dopolnitev. To lahko storite preko portala SVZI.net.

Oddaja napovedi za leto 2024 je že mogoča preko portala SVZI.net.

Priporočila in nasveti pri oddaji napovedi

Pozorni bodite na pravilno izbiro obdobja, za katero napoved oddajajo, saj obdobje, za katero oddajate lahko v sistemu izbirate sami.

Prav tako, prosimo, bodite pozorni na ključne pogoje odobritve napovedi, med katere sodijo tudi spodaj našteti:

 • oddaja napovedi in pripenjanje pogodbe izključno preko elektronskega portala SVZI.net,
 • izbira obdobja napovedi glede na obdobje veljavnosti pogodbe,
 • napoved je možno oddati največ za eno koledarsko leto,
 • k napovedi mora biti pripeta pogodba o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem ali zaposlitvenim centrom,
 • pogodba mora vsebovati navedbo obdobja njene veljavnosti,
 • napoved mora biti oddana v roku 10 dni od sklenitve pogodbe,
 • opredelitev datuma sklenitve pogodbe, podpisa in žiga obeh pogodbenic na sami pogodbi so nujni,
 • preveriti, da so letnice v pogodbi pravilno zapisane oz. posodobljene,
 • predmet pogodbenega sodelovanja je lahko le dejavnost invalidskega podjetja ali zaposlitvenega centra, razvidna iz PRS registra na AJPES-u,
 • za vsako dejavnost, ki je predmet pogodbe morata biti ločeno v pogodbi opredeljeni pogodbena vrednost in stroški dela,
 • v pomoč je, če je pri dejavnosti, ki je predmet pogodbe, opredeljena tudi njena šifra po standardni klasifikaciji dejavnosti.

Svetujemo tudi, da se pogodba sklene in napoved odda za celo leto 2024, saj je tako skrb zavezanca, da se obdobje napovedi izteče in nova napoved pozabi oddati, bistveno manjša.

Z namenom zagotovitve pravočasne obravnave napovedi in morebitne dopolnitve je zaželeno, da zavezanci čim prej oddate napoved za leto 2024.

Ob oddaji napovedi se upošteva in potrdilo o odobreni napovedi izda glede na minimalno plačo, veljavno v trenutku napovedi. Zato predlagamo, da ob oblikovanju finančnih izračunov pred sklenitvijo pogodbe in ob sklenitvi pogodbe upoštevate tudi predvidevanja višine minimalne plače za obdobje napovedane nadomestne izpolnitve kvote. Praksa kaže, da se je minimalna plača v preteklosti večinoma povečevala. Relevantna minimalna plača, veljavna v trenutku oddaje poročila, bo tista, na podlagi katere se bo izračunala realizacija napovedi nadomestne izpolnitve kvote oz. na podlagi katere bo izveden preračun števila invalidov, realiziranih nadomestno iz stroškov dela. Zato lahko, torej, ob oddaji napovedi, v primeru, da nova minimalna plača še ni znana, izračun napovedane realizacije ne bo istoveten izračunu, ki je za realizacijo dejansko pomemben in se ga ustvari na podlagi podatkov iz mesečnih poročil.

Istočasno bi radi opozorili še na dve ključni zadevi:

 • pozivi k dopolnitvi in odločitev o napovedi se posredujejo preko sistema SVZI.net – prosimo zavezance, da redno spremljajo portal zaradi pravočasne morebiti potrebne dopolnitve;
 • rok, v katerem poročilo o realizaciji po odobreni napovedi mora biti oddano in ga morata podpisati oba pogodbenega partnerja je do konca meseca za pretekli mesec.

Za več informacij smo dosegljivi:

01 230 94 88

srsvzi-info@jps-rs.si

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani