Posamezniki / Novice / 15 Jun 2021

V juniju izplačanih za 292.786,35 evrov nadomestil preživnine

Sklad je danes, 15. junija 2021, upravičencem, ki jim pripada nadomestilo preživnine, skupno izplačal 292.786,35 evrov.

Gre za 2.574 upravičencev oziroma za 3.238 otrok, ki jim pripada določena preživnina, a je preživninski zavezanci ne plačujejo oziroma jo plačujejo neredno. Tako je otrokom, ki preživnine ne prejemajo, z izplačevanjem nadomestila preživnine zagotovljena osnovna socialna varnost. Hkrati pa izplačana nadomestila (skupaj s pripadajočimi obrestmi in stroški postopkov) sklad terja od preživninskih zavezancev.

Zavezanec je namreč preživnino dolžan izplačevati na podlagi sodbe oziroma sklepa sodišča in na podlagi dogovora na pristojnem centru za socialno delo. Če kljub pravnomočno dosojeni ali določeni preživnini zavezanec le-te ne plačuje ali jo plačuje neredno, je otrok lahko upravičen do nadomestila preživnine.

Neplačilo preživnine pomeni, da je preživninski zavezanec tri mesece zaporedoma ni plačal oziroma preživnino plačuje neredno, kar pomeni, da v zadnjih dvanajstih mesecih dolguje vsaj tri povprečne mesečne preživnine. Takrat lahko za otroka njegov zakoniti zastopnik, po dopolnjenem 18. letu pa otrok sam, vloži zahtevo za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine.

Več informacij o nadomestilu preživnin najdete tukaj. Naslednje izplačilo nadomestila preživnine bo 15. julija 2021.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani