Dijaki / Študenti / Zaposleni / Delodajalci / Izobraževalne ustanove / Posamezniki / Novice / 22 Nov 2019

Obisk varuha človekovih pravic

Direktorica sklad Irena Kuntarič Hribar je danes, 22. 11. 2019, na delovnem obisku gostila varuha človekovih pravic Republike Slovenije Petra Svetino.

Človekove pravice in temeljne svoboščine so pravice, ki jih spoštujemo in zagovarjamo tudi na skladu, tako pri pripravi razpisov kot tudi pri izvajanju dejavnosti sklada. Med naše dejavnosti sodita poleg drugih dejavnosti tudi nadomestila preživnin in zaposlovanje invalidov, kjer sta skrb za enakopravno obravnavo in spoštovanje njihovih pravic še posebej potrebna.

Direktorica sklada in varuh človekovih pravic sta se prvič srečala na delovnem obisku, kjer sta govorila o možnostih povezovanja in o sodelovanju obeh institucij.

Osrednja tema pogovora je bila zagotavljanje enakovrednega vključevanja invalidov v delovno okolje in izvajanje zakonodaje v praksi. Zakonodaja delodajalce namreč zavezuje k zaposlovanju določenega deleža invalidov oziroma k izpolnjevanju kvote. Za preseganje kvote oz. za zaposlitev invalida je delodajalec lahko upravičen do različnih finančnih vzpodbud.

Pogovarjala sta se tudi o zagotavljanju pravice otrok do nadomestila preživnine. Pravica do preživljanja je namreč otrokova temeljna pravica in kadar preživninski zavezanec ne plačuje preživnine ali jo plačuje neredno, je mladoletno otrok lahko upravičen do nadomestila preživnine, ki jo izplačuje sklad. Z uresničevanjem pravice do nadomestila preživnine pa zagotavlja osnovno socialno varnost otrok. Hkrati pa spodbuja oziroma ohranja ter krepi odgovornost preživninskega zavezanca, ki ne živi z otrokom, da mu zagotovi pravico do preživljanja.

Področja, ki ju obe institucije pokrivata, na marsikaterem področju sovpadata in potreba po sodelovanju je zagotovo nujna, sta dejala po srečanju.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani