Novice ASI / 19 Apr 2021

Podjetja! Na voljo 4.7 milijonov EUR za usposabljanja starejših zaposlenih

Sklad je v petek, 16. 4. 2021, v Uradnem listu RS št. 61/2021 in na svoji spletni strani objavil nov razpis v okviru projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – ASI, na katerem podjetja lahko pridobijo sredstva za usposabljanja svojih starejših zaposlenih, s poudarkom na usposabljanjih iz digitalnih veščin.

Intenzivnemu staranju prebivalstva in dolgoročnemu pomanjkanju delovne sile se ne moremo izogniti, zato je vlaganje v razvoj starejših zaposlenih nujno. Učinkovito upravljanje starejših zaposlenih vpliva na dolgoročni razvoj posameznega podjetja, njegovo konkurenčnost in uspešnost, zato mora ta postati ena izmed ključnih prioritet podjetij.

S tem namenom je sklad objavil Javni razpis za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih in krepitvi njihovih kompetenc 2021, kot priložnost za prilagajanje kadrovske politike posameznega podjetja na te spremembe.

Z razpisom želimo spodbuditi podjetja k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih in krepitvi njihovih kompetenc s ciljem podaljševanja njihove delovne aktivnosti. Vključeni starejši zaposleni morajo izpolnjevati starostni pogoj, da so na dan objave razpisa stari 50 let ali več.

Podjetja vseh velikosti in panog bodo lahko pridobila sredstva za sofinanciranje naslednjih aktivnosti:

  • priprava strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih, za katero bodo podjetja, glede na št. zaposlenih, lahko pridobila do 2.000 EUR,

razvoj kariere in krepitev kompetenc starejših zaposlenih, kamor sodijo izvajanje motivacijskih programov za starejše zaposlene, usposabljanja na področju osebnega in kariernega razvoja in pridobivanje kompetenc ter novost v tem razpisu – obvezna usposabljanja na področju digitalnih kompetenc. Za posameznega starejšega zaposlenega bodo podjetja lahko pridobila do 1.800,00 EUR.

Rok za oddajo vlog

Vlogo bo možno oddati od 19. 4. 2021 od 8. ure dalje do 23. 4. 2021 do vključno 16. ure. Obravnavali bomo vse vloge, ki bodo oddane v času odprtja javnega razpisa.

Vlogo je možno oddati na dva načina:

Podjetjem svetujemo, da vlogo oddajo preko skladovega e-Portala, saj je oddaja enostavna.

Več informacij o razpisu

Izvedli bomo še eno informativno delavnico, ki bo enaka že izvedenima. Predstavljena bo vsebina javnega razpisa, način oddaje vloge ter dana možnost za morebitna dodatna vprašanja. Potekala bo:

  • 21. 4. 2021 ob 9.30 uri preko preko aplikacije ZOOM.

Prijava na informativno delavnico

Projekt ASI sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani