Izterjava preživnine iz tujine

Izterjava preživnine iz tujine

Sklad je osrednji, posredovalni in sprejemni organ v postopkih mednarodne izterjave preživnin, torej v primerih, ko živi preživninski zavezanec ali preživninski upravičenec v drugi državi.

Izterjava preživnine iz tujine preživninskim upravičencem olajša izterjavo preživnine v tujini ali iz tujine. To velja v primerih, ko preživninski upravičenec prebiva na ozemlju ene od držav članic Evropske unije oziroma podpisnice Konvencije o izterjavi preživninskih zahtevkov v tujini, preživninski zavezanec pa prebiva oziroma ima premoženje ali pridobiva dohodke na ozemlju druge države članice Evropske unije oziroma podpisnice konvencije.

Vsaka država članica EU oziroma podpisnica konvencije imenuje osrednji oziroma posredovalni in sprejemni organ, na katerega se lahko obrnejo preživninski upravičenci s svojimi zahtevki v zvezi z izterjavo preživnine. Prek medsebojnega sodelovanja in izmenjave podatkov osrednjih organov držav članic EU oziroma podpisnic konvencije se zagotovi izvedba postopka za izterjavo preživnine v državi, kjer prebiva oziroma pridobiva dohodke preživninski zavezanec.

Če želite vložiti zahtevo za izterjavo preživnine iz tujine, vas prosimo, da nam predhodno po e-pošti na naslov jpsklad@jps-rs.si ali navadni pošti pošljete sodbo, v kateri je določena preživnina, in navedete državo, v kateri se dolžnik nahaja. Na podlagi tega vam bomo poslali seznam dokumentacije, ki je potrebna za vložitev zahtevka.


Novice

Izterjava preživnine iz tujine

Kam se obrniti glede izterjave preživnine, ko živita preživninski zavezanec in preživninski upravičenec v različnih državah? Sklad je od 1. 4. 2017 osrednji, posredovalni in sprejemni organ na območju Republike Slovenije v postopkih mednarodne izterjave preživnin....

Sklad obiskala ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

V torek, 14. januarja 2020, je sklad obiskala ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenija Klampfer. Ministrstvo je namreč pristojno za področje delovanje sklada, poleg tega sklad z MDDSZ sodeluje v okviru programov Kompetenčni centri za razvoj kadrov, Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile in Vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela....

Obisk varuha človekovih pravic

Direktorica sklad Irena Kuntarič Hribar je danes, 22. 11. 2019, na delovnem obisku gostila varuha človekovih pravic Republike Slovenije Petra Svetino....

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani