Delodajalci / Posamezniki / Dogodki / 23 Nov 2021

3. 12. 2021: Delodajalci – bodite zgled pri enakovrednem vključevanju invalidov v delovno okolje

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad bo ob mednarodnem dnevu invalidov v petek, 3. decembra 2021, ob 10. uri na spletnem srečanju predstavil finančne in druge vzpodbude, ki so na voljo delodajalcem pri zaposlovanju invalidov. Pravica do dela je namreč ena temeljnih človekovih pravic in svoboščin.

Slovenija je podpisnica mednarodne konvencije o pravicah invalidov. Konvencija varuje in invalidom zagotavlja polno in enakopravno uživanje vseh človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter spoštovanje njihovega prirojenega dostojanstva, države podpisnice pa priznavajo pravico do dela enako kot drugim, spodbujajo zaposlovanje in ohranjanje zaposlitve invalidov.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije spodbuja zaposlovanje invalidov in ohranjanje delovnih mest zanje na dva načina. Nadzira dolžnost delodajalcev, da izpolnijo kvoto z zaposlitvijo invalida ali plačajo prispevek v primeru neizpolnitve kvote, in odloča o pravicah ter izplačuje finančne vzpodbude za delodajalce, ki zaposlujejo invalide.

KDAJ: petek, 3. december 2021, ob 10. uri

KJE: prek spleta (Zoom)

PRIJAVA: https://zoom.us/meeting/register/tJUtfuGuqDkjH9MPX8V-X-PzAHnRUY-oRRa_

Program srečanja:

  • uvodni nagovor (minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj),
  • nagovor (direktor sklada Franc Pristovšek),
  • predstavitev kvotnega sistema in elektronskega poslovanja preko Svzi.net (Aleksandra Kuhar, vodja Oddelka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov),
  • predstavitev (finančnih) vzpodbud za delodajalce pri zaposlovanju invalidov (Aleksandra Kuhar, Mateja Jazbinšek, Anja Pišek, Oddelek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov),
  • vprašanja in mnenja udeležencev.

Na dogodku boste izvedeli, kakšne so obveznosti delodajalcev in kakšne spodbude so na voljo delodajalcem za zaposlovanje invalidov. Na ta način želi sklad prispevati k ozaveščanju o pomenu enakovrednega vključevanja invalidov v delovno okolje.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani