Dijaki / Študenti / Novice / 19 Sep 2023

Direktorica sodelovala na posvetu Medgeneracijske koalicije Slovenije

Pretekli teden se je direktorica mag. Barbara Leder udeležila Posveta o zdravstvu, sociali in medgeneracijskem sožitju, ki ga je organizirala Medgeneracijska koalicije Slovenije. Posvet je bil namenjen izmenjavi mnenj, pogledov ter priložnosti za izboljšanje zdravstva, sociale in medgeneracijskega sožitja v naši družbi.

V okviru posveta so predstavniki Dijaške organizacije Slovenija, Študentske organizacije Slovenija, Mladinskega sveta Slovenije in Zveze društev upokojencev Slovenije gostom postavili vprašanja in izrazili svoje stališče glede aktualnih tem. Beseda je med drugim tekla tudi o štipendiranju.

»Pozdravljamo spremembo Zakona o štipendiranju, ki bo omogočila istočasno prejemanje državne in Zoisove štipendije. S tem se bo tudi postopek dodeljevanja Zoisove štipendije v eni točki pohitril, saj ne bo potrebno čakati, da se štipendist naprej odpove državni štipendije, da lahko prejme Zoisovo štipendijo,« je povedala direktorica mag. Barbara Leder.

Luka Mesec - minister za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti
foto: Jure Maček


Mag. Barbara Leder - direktorica sklada
foto: Jure Maček

V zvezi z deficitarnimi štipendijami – kot je bilo že omenjeno bo sklad v začetku leta 2024 pristopil k pripravi strokovnih izhodišč za Politiko štipendiranja za naslednje 5 letno obdobje.

Razmere tako na trgu, kot na področju izobraževanja mladih, so se spremenile, potrebno bo pripraviti temeljite analize kateri so sedaj tisti poklici, ki jih primanjkuje na trgu dela oziroma za katere se pričakuje, da jih bo primanjkovalo v naslednjih letih in stanje v izobraževalnih programih za te poklice.

Sklad bo pri pripravi izhodišč sodeloval tako z Zavodom za zaposlovanje, kot tudi pristojnimi ministrstvi, z namenom pridobitve potrebnih podatkov in vpogledov v problematiko.

Foto: Jure Maček

Vse o štipendijah, ki jih dodeluje naš sklad najdete tukaj.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani