Novice / 15 Nov 2017

Izplačilo preživninskega sklada v novembru

Danes je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 3.673 otrokom v skupni višini 307.312,14 EUR.

Povprečno nadomestilo preživnine znaša 83,67 EUR na otroka.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani