Novice / 24 Sep 2018

Izpodbijanje – učinkovito orodje ter obvladovanje stresa

Ekipa KOC 2.0 je v okviru projekta »Kompetentna Slovenija« v četrtek, 6. septembra, in v četrtek, 13. septembra 2018, izvedla dve zelo zanimivi in hkrati zelo različni delavnici, namenjeni vsem, ki poskušajo na nov način pogledati na težave, ki jih imajo bodisi v podjetjih bodisi v medosebnih odnosih.

Prvo delavnico z naslovom »Izpodbijanje – orodje za izboljševanje obstoječih in rojevanje svežih idej« je izvedla priznana trenerka, dolgoletna predavateljica in moderatorka, mag. komunikologije Nastja Mulej. Mulejeva je edina licencirana trenerka de Bonovih orodij razmišljanja v Sloveniji. Na podlagi svojih bogatih izkušenj je pripravila delavnico, kjer so se udeleženci naučili, kako razmišljati konstruktivno in kreativno, kako razvijati spretnosti timskega sodelovanja, spoznali so učinkovite načine generiranja in vrednotenja idej avtorja dr. Edwarda de Bona, generirali so najprej veliko število idej, potem pa razvili 'pravo' ter odkrili, kako kreativnost pomaga zavzetosti in marketinškim rezultatom. Delavnica jim je pomagala razmišljati načrtno in sistematično, dojeti kako iz obstoječih izdelkov ali storitev ustvariti take z dodano vrednostjo, ki pogosto vodijo v popolnoma nove poslovne modele ter kako vrednotiti ideje sistematično, poglobljeno, a hitro.

Drugo delavnico je izvedel priznani psiholog, dr. Aleksander Zadel. Z več kot 20 letnimi izkušnjami vodenja predavanj in delavnic v različnih podjetjih uspešno mentorira ljudi, da na podlagi lastnih potencialov in želja razvijejo suverene in avtonomne rešitve, s katerimi povečajo osebno zadovoljstvo in učinkovitost. Vsebina delavnice z naslovom »Obvladovanje stresa« je obsegala predvsem razlago stresa in njegove funkcije. Skozi zabavno, s številnimi primeri podano, a kljub temu temeljito in resno razlago so udeleženci spoznali, kakšna je funkcija čustev in kako lahko upravljajo z njimi. Predstavljen je bil koncept osnovnih potreb in kakšna je njihova povezava z zaznanim stresom. V tem kontekstu so udeleženci izvedeli, kako lahko upravljajo s stresom in kateri načini omogočajo boljše soočanje s situacijami, ki jih sami zaznavajo kot stresne. Prav tako so izvedeli, na kakšen način se lahko stresu izognejo oziroma s kakšnimi vedenji lahko učinkovito ustvarijo okolje, ki ni stresno.


Udeleženci so bili nad obema delavnicama zelo navdušeni. Podajamo nekaj odzivov:

»Aktualno sodelovanje, učenje ustvarjalnega razmišljanja.«

»Intenzivnost, skupinsko delo, odlična predavateljica, razlaga, primeri, vzdušje.«

»Energija, super primeri.«

»Prijetno, sproščeno vzdušje, predavatelj kot vedno odličen.«

»Zelo doživeta predstavitev situacij in vsebine, zelo razumljivi in vsakodnevni primeri.«

»Komunikacija, znanje in argumenti predavatelja.«

Program Kompetenčni centri za razvoj kadrov (KOC 2.0) in v okviru tega projekt "Kompetentna Slovenija" sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani