Posamezniki / Novice / 30 Jun 2023

Junija je sklad delavcem izplačal 122.709,13 evrov

Na podlagi uveljavljanja pravic delavcev ob insolventnosti delodajalca je sklad v petek, 30. junija 2023, 29 delavcem izplačal sredstva v skupni vrednosti 122.709,13 evrov.

Do izplačila so upravičeni delavci, ki jim je prenehalo delovno razmerje zaradi stečaja, prisilne poravnave oziroma postopka insolventnosti delodajalca ali so izgubili delo zaradi izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih insolventnosti in prisilnem prenehanju.

Sklad delavcem, ki jim je prenehalo delovno razmerje zaradi insolventnosti njihovega delodajalca ali izbrisa delodajalca iz sodnega registra, zagotavlja določene pravice. Uveljavljajo lahko pravice glede:

  • neizplačane plače oziroma nadomestila za zadnje tri mesece pred prenehanjem delovnega razmerja,
  • nadomestila za neizkoriščen letni dopust v tekočem letu in
  • pravico do odpravnine.

Če je terjatev upravičenca do delodajalca večja od izplačila sklada, upravičenec razliko še naprej uveljavlja v postopku prisilne poravnave ali stečaja.

Zahtevo za uveljavljanje pravic mora upravičenec vložiti najkasneje v 90 dneh od prenehanja delovnega razmerja pri pristojni službi Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

Seznam izplačil za junij 2023 si lahko ogledate tukaj. Naslednje izplačilo bo 31. julija 2023.

Več informacij o pravicah delavcev najdete tukaj.


Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani