Novice / 29 Jan 2018

Mladi so na Informativi spoznavali priložnosti, ki jih omogočajo ESS programi, in se informirali o možnostih štipendiranja

Gospodarsko razstavišče v Ljubljani je bilo ta konec tedna v znamenju mladih, ki so na sejmu izobraževanja in poklicev Informativa iskali svojo izobraževalno, poklicno oziroma karierno pot. Pri tem jim lahko pomagajo tudi programi Evropskega socialnega sklada, ki mladim nudijo številne priložnosti pri izobraževanju, zaposlovanju in reševanju podjetniških izzivov.

Na razstavnem prostoru so se predstavili Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje in Ministrstvo za javno upravo, ki s pomočjo evropskih sredstev izvajajo številne programe in projekte. Poleg pridobivanja neposrednih informacij o programih in priložnostih, so mladi skozi zanimiv program, ki ga je povezoval Trkaj, spoznali različne poklice, možnosti štipendiranja in se pogovarjali z drugimi zanimivimi gosti, poleg tega pa so se preizkusili v vdiranju v fizikalni sef, preko virtualne resničnosti poleteli v vesolje, veliko zanimanja pa so poželi tudi kemijski poskusi.

Velik poudarek je bil na Kompetenčnih centrih za razvoj kadrov, ki v podjetjih sofinancirajo različna usposabljanja, kot npr. krepitev vodstvenih ali prodajnih kompetenc, ali podpirajo pridobivanje znanj s področja trženja, dizajna, digitalizacije ipd. V okviru kompetenčnih centrov so lahko mladi iz prve roke izvedeli mnogo zanimivega o različnih poklicih prihodnosti. Ustanovljeni so bili namreč z namenom izboljšanja kompetenc zaposlenih in s tem povečanja njihove prilagodljivosti, zaposljivosti in učinkovitosti, povezovanje in prenos dobrih praks pa prispevajo h konkurenčnosti in inovativnosti slovenskega gospodarstva. V 11 Kompetenčnih centrov je tako vključenih že 250 podjetij z več kot 35.800 zaposlenimi, med njimi so tudi Gorenje, Luka Koper, Cosylab, Kolektor, Sava turizem in Perutnina Ptuj.

Sklad je predstavil tudi Zoisove štipendije, štipendije za deficitarne poklice in štipendije Ad futura za mednarodno mobilnost. Kakšno je življenje študenta v tujini v praksi, pa so preko Skypa povedali štipendisti.

Ker pa so v izobraževanju vedno bolj pomembne tudi praktične izkušnje, je sklad predstavil nekaj zanimivih projektov (Po kreativni poti do znanja in Študentski inovativni projekti za družbeno korist), preko katerih lahko mladi že v času šolanja pridobivajo delovne izkušnje, kompetence ter veščine in tako proaktivno pristopajo k načrtovanju svoje karierne poti ali ustvarjanju lastnega delovnega mesta. Študenti Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru so tako npr. razvili avtonomnega poljedelskega robota, študenti Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani so izpeljali projekt, v katerem so za Zavod Ars Viva razvili ciljne komunikacijske kanale novih medijev, študenti Fakultete za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto so zasnovali Zaposlitveno-podjetniško akademijo, študenti Fakultete za vede o zdravju Univerze na Primorskem pa so predstavili možnosti uporabe koristnih zavržkov hrane in odpadkov primarne predelave za pripravo funkcionalnih živil. Več …


V okviru izobraževalnega programa Informative je v petek, 26. 1. 2018, sklad možnosti in priložnosti štipendiranja študija predstavil še z udeležbo na istoimenski
okrogli mizi in organiziral še okroglo mizo z mladimi, zanimivimi in uspešnimi gospodarstveniki »Na mladih gospodarstvo stoji!«.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani