Dijaki / Študenti / Novice / 29 Jun 2023

Objavljen je razpis za Zoisove štipendije

Sklad je danes, 29. junija 2023, na spletni strani objavil javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2023/2024 ter tudi vlogo za nadaljnje prejemanje le-te. Tudi letos je možno oddati elektronsko vlogo za dodelitev štipendije, novost pa je tudi možnost oddaje elektronske vloge za nadaljnje prejemanje.

Zoisova štipendija predstavlja pomembno spodbudo za dijake in študente, ki izkazujejo izjemne dosežke in ustvarjajo dodano vrednost na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti.

Prva pridobitev Zoisove štipendije

Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za leto 2023/2024 je namenjen novim vlagateljem, ki še nimajo Zoisove štipendije oziroma se prvič prijavljajo za dodelitev, in tistim, ki v šolskem oziroma študijskem letu 2023/2024 prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja (npr. prehod iz srednje šole na fakulteto).

Zoisova štipendija se dodeli najuspešnejšim vlagateljem, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje (podrobneje so opredeljeni v razpisu) in sicer:

  • izkazujejo vsaj en ustrezen izjemni dosežek IN
  • dosegajo zahtevan šolski oziroma študijski uspeh.

Rok za oddajo vlog za dijake je petek, 8. september 2023, za študente pa ponedeljek, 9. oktober 2023.

Zoisova štipendija ni združljiva z državno štipendijo.

Tudi letos je možno oddati elektronsko vlogo preko portala Moja eUprava, kjer se vlagatelji prijavijo s svojo e-identiteto (kvalificirano digitalno potrdilo ali smsPASS na mobilnem telefonu ali z elektronsko osebno izkaznico). Za mladoletne osebe odda vlogo zakoniti zastopnik s svojo e-identiteto.

Razpis in vloga sta na voljo na spletni strani sklada.

Nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije

Štipendisti, ki so Zoisovo štipendijo že pridobili in v šolskem oziroma študijskem letu 2023/2024 ne prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja, morajo vlogo za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije oddati najkasneje do konca šolskega oziroma študijskega leta 2022/2023 (dijaki do 31. avgusta 2023 in študentje do 30. septembra 2023), če želijo štipendijo neprekinjeno prejemati.

Vloga za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije je dostopna na spletni strani sklada. Letos je prvič možno oddati tudi elektronsko vlogo za nadaljnje prejemanje.

Dodatne informacije

V začetku septembra bomo izvedli informativne delavnice za prijavo na razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za potencialne prijavitelje.

Več informacij najdete:

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani