Dijaki / Študenti / Izobraževalne ustanove / Novice / 03 Jan 2024

Objavljeni so novi razpisi za štipendije Ad futura

Decembra je sklad objavil nove javne razpise v okviru štipendijskih programov Ad futura, katerih namen je spodbujanje mednarodne mobilnosti dijakov, študentov in raziskovalcev iz Slovenije v tujino in iz tujine v Slovenijo.

Štipendijski programi Ad futura izboljšujejo konkurenčnost slovenskega gospodarstva s prenosom znanja in dobrih praks iz tujine v Slovenijo. Študenti z izkušnjo mobilnosti v tujini izstopajo na trgu dela, saj v tujini okrepijo znanje enega ali celo več jezikov, poleg tega pa se v času mobilnosti tudi osebnostno kalijo. Pri selitvi v tujino in integraciji v novo okolje se srečujejo z drugačno kulturo in navadami in nemalokrat naletijo na povsem nepričakovane težave in izzive. Obvladovanje teh situacij prispeva k njihovi prožnosti in ustvarjalnosti pri iskanju rešitev ter posledično k samostojnosti pri sprejemanju odločitev ter zrelosti.

Poleg tega pridobijo tudi medkulturne kompetence, komunikacijske spretnosti, izjemno socialno mrežo in mnoge druge izkušnje. Ob tem velja omeniti tudi specifična področja oziroma smeri študija, ki v Sloveniji niso na voljo, so pa v tujini.

Izobraževanje v tujini tako omogoča mladim, da se v Slovenijo vrnejo s povsem novimi znanji in izkušnjami, ki povečujejo njihovo zaposljivost ter pomembno prispevajo h gospodarskemu in tehnološkemu razvoju Republike Slovenije.

Sklad z razpisi podpira tudi študijsko mobilnost tujcev v Slovenijo z namenom izmenjave kulturnih vrednot, znanja in poglobljenega sodelovanja na področju izobraževanja ter družbeno-gospodarskega partnerstva med Slovenijo in tujino.

Objavljeni so naslednji razpisi:

Več informacij o posamezni štipendiji in pogojih je na voljo v posameznem razpisu, v času uradnih ur sklada v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, v sredo tudi od 14. do 16. ure po telefonu 01 434 15 66 ali po e-pošti ad-futura@sklad-kadri.si.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani