Dijaki / Študenti / Izobraževalne ustanove / Novice / 30 Dec 2022

Objavljeni so razpisi za štipendije Ad futura

Sklad je v decembru objavil javne razpisi štipendijskih programov Ad futura, z izjemo enega, ki je bil objavljen novembra. Programi so namenjeni spodbujanju mednarodne mobilnosti dijakov, študentov in raziskovalcev iz Slovenije v tujino in iz tujine v Slovenijo.

Namen štipendijskih programov Ad futura je izboljšati konkurenčnost slovenskega gospodarstva s prenosom znanja in dobrih praks iz tujine v Slovenijo. Študenti z izkušnjo mobilnosti v tujini izstopajo na trgu dela, saj v tujini okrepijo znanje enega ali celo več jezikov, poleg tega pa se v času mobilnosti tudi osebnostno kalijo. Pri selitvi v tujino in integraciji v novo okolje se srečujejo z drugačno kulturo in navadami in nemalokrat naletijo na povsem nepričakovane težave in izzive. Obvladovanje teh situacij prispeva k njihovi prožnosti in ustvarjalnosti pri iskanju rešitev ter posledično k samostojnosti pri sprejemanju odločitev ter zrelosti.

Poleg tega pridobijo tudi medkulturne kompetence, komunikacijske spretnosti, izjemno socialno mrežo in mnoge druge izkušnje. Ob tem velja omeniti tudi specifična področja oziroma smeri študija, ki v Sloveniji niso na voljo, v tujini pa. Izobraževanje v tujini tako omogoča mladim, da se v Slovenijo vrnejo s povsem novimi znanji in izkušnjami, ki bodo povečale njihovo zaposljivost in s katerimi bodo lahko pomembno prispevali h gospodarskemu in tehnološkemu razvoju Republike Slovenije.

Sklad z razpisi podpira tudi študijsko mobilnost tujcev v Slovenijo z namenom izmenjave kulturnih vrednot, znanja in poglobljenega sodelovanja na področju izobraževanja ter družbeno-gospodarskega partnerstva med Slovenijo in tujino.

Objavljeni so naslednji razpisi:

Več informacij o posamezni štipendiji in pogojih je na voljo v razpisu, v poslovnem času sklada pa tudi po telefonu 01 434 15 66 ali po e-pošti ad-futura@sklad-kadri.si.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani