Novice / 18 May 2018

Obvestilo o odpiranju vlog – ŠIPK 2016–2020 za študijsko leto 2017/2018

Odpiranje vlog, ki so prispele na javni razpis - ŠIPK 2016–2020 za študijsko leto 2017/2018, ne bo javno.

Odpiranje vlog bo potekalo 21. maja 2018 na naslovu Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, s pričetkom ob 10. uri.

V skladu z odločitvijo komisije za izvedbo postopka javnega razpisa »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 za študijsko leto 2017/2018« zaradi večjega števila prispelih vlog in obsežnosti le-teh, odpiranje vlog ne bo javno.

Sorodni razpisi

Vsi razpisi

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani