Delodajalci / Novice / 17 Jun 2020

Obvestilo o vročitvi odločbe o obveznosti plačila prispevka za neizpolnjevanje kvote

Sklad spodbuja zaposlovanje invalidov in ohranjanje delovnih mest zanje, nadzira izpolnjevanje kvote zaposlenih invalidov, hkrati pa odloča o pravicah in obveznostih invalidov in delodajalcev, ki invalide zaposlujejo.

Delodajalec, ki je zavezanec za kvoto, a kvote ne izpolni, mora do vključno zadnjega dne v mesecu za pretekli mesec skladu plačati prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v višini 70 % minimalne plače za vsakega invalida, ki bi ga moral zaposliti za izpolnitev predpisane kvote.

Če delodajalec obveznosti ne izpolnjuje in ima sklad do delodajalca terjatev glede plačila prispevka za neizpolnjevanje kvote, izda odločbo o obveznosti plačila, ki je izvršilni naslov za takojšnjo prisilno izterjavo neporavnanih mesečnih obveznosti.

Odločbe, ki jih dolžnikom ni bilo mogoče vročiti osebno, sklad objavi na državnem portalu e-uprava z javnim naznanilom. Tako je 16. junija 2020 opravil vročitev odločbe glede obveznosti plačila za enega dolžnika. Obvestilo bo na oglasni deski državnega e-portala objavljeno 15 dni, dolžnik pa lahko odločbo osebno prevzame tudi na skladu v času uradnih ur. Te so ob ponedeljkih, sredah in petkih med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. in 16. uro.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani