Dijaki / Novice / 02 Sep 2021

Obveznost štipendistov za deficitarne poklice ob zaključku šolanja

Vsi dijaki, ki ste prejemali štipendijo za deficitarne poklice in ste šolanje uspešno zaključili, ste nam dolžni posredovati dokazilo o uspešno opravljenem zaključnem izpitu ali poklicni maturi.

Ena izmed dolžnosti štipendista, ki je pridobil štipendijo za deficitarne poklice je, da uspešno zaključi izobraževalni program, za katerega je pridobil štipendijo, in da skladu posreduje kopijo dokazila o uspešno opravljenem zaključnem izpitu oziroma poklicni maturi (kopija spričevala ali obvestila).

V kolikor štipendist, v enem koledarskem letu po zaključenem zadnjem letniku, ne opravi uspešno zaključnega izpita/poklicne mature, mora vračati štipendijo prejeto v zadnjem letniku šolanja.

Kopijo dokazila prosim pošljite na naslov:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenija

Dunajska 20

1000 Ljubljana


Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani