Novice / 18 May 2018

Pojasnilo glede starosti in števila vključenih v aktivnosti JP ASI 2017

Na projekt ASI (Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile) se je obrnilo več podjetij, ki so bila izbrana kot prejemniki sredstev na JP ASI 2017, glede starosti in števila vključenih v aktivnosti JP ASI 2017, zato podajamo dve...

Na projekt ASI (Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile) se je obrnilo več podjetij, ki so bila izbrana kot prejemniki sredstev na JP ASI 2017, glede starosti in števila vključenih v aktivnosti JP ASI 2017, zato podajamo dve kratki pojasnili:

1) Glede starosti zaposlenih, ki bodo vključeni v aktivnosti JP ASI 2017:

V javnem povabilu (7. stran, 5. poglavje, 2. odstavek) je navedeno: »Zaposleni, ki bodo vključeni v usposabljanje, morajo biti na dan objave JP ASI 2017, tj. 15. 12. 2017, stari 45 let ali več.« Iz tega izhaja, da vključevanje zaposlenih, ki so 45 let dopolnili po 15. 12. 2017, ni upravičeno.

2) Glede možnosti povečanja števila vključenih starejših zaposlenih glede na prvotno število, navedeno v prijavi:

Med pogostimi vprašanji in odgovori, ki smo jih objavili na spletni strani dne 12. 1. 2018 (glej vprašanje št. 2) je bilo naše pojasnilo naslednje: »V usposabljanja vključite le predvideno število zaposlenih, ki jih boste navedli v ponudbi/prijavnici.« Torej naknadno povečanje števila vključenih starejših zaposlenih, glede na prvotno navedeno število v prijavi, ni upravičeno.

Za dodatna pojasnila smo na voljo po e-pošti asi@sklad-kadri.si ali po telefonu 01 43 45 878.

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani