Zaposleni / Novice / 06 Oct 2023

Različne oblike dela – priložnosti in izzivi

V današnjem hitrem delovnem okolju se pojavlja vse več različnih možnosti dela, ki gredo onkraj tradicionalnega koncepta pisarniškega delovnega prostora. Te raznolike možnosti omogočajo delavcem prilagodljivost in možnost izbire delovnega okolja, ki najbolje ustreza njihovim potrebam in življenjskemu slogu. V nadaljevanju bomo predstavili nekaj najbolj priljubljenih možnosti ter se dotaknili njihovih priložnosti in izzivov.

  • Delo na domu je postalo izjemno priljubljeno, zlasti zaradi udobja in prihranka časa. Delavci lahko svoje naloge opravljajo v udobju svojega doma, vendar pa s tem pridejo tudi odgovornosti in izzivi. Pomembno je, da se upoštevajo zdravstvene in varnostne smernice, da se preprečijo morebitne nesreče ali poškodbe na delovnem mestu. To vključuje ureditev primernega delovnega prostora z ustrezno opremo ter vzdrževanje rednih odmorov, da se prepreči preobremenitev.
  • Hibridno delo združuje prednosti dela v pisarni in doma, kar omogoča ravnovesje med osebnim sodelovanjem in prilagodljivostjo dela na domu. Vendar je ključno določiti jasne smernice in pričakovanja tako glede časa v pisarni kot dela od doma. Jasna komunikacija in razumevanje s strani delodajalca sta ključnega pomena, da se zagotovi uspešna implementacija hibridnega delovnega modela.
  • Delo v skupinskih pisarnah ponuja priložnosti za sodelovanje, mreženje in izmenjavo idej z drugimi. Vendar je pomembno, da se določijo jasne meje in smernice, da se ohranja produktivnost in spoštovanje dela drugih. Nenehna hrupna okolja in pomanjkanje zasebnosti lahko včasih otežijo osredotočanje in izvedbo nalog.
  • Digitalno nomadstvo predstavlja največjo prilagodljivost, saj omogoča delo s katere koli lokacije z internetno povezavo. Vendar pa prinaša tudi svoje izzive, kot so ohranjanje zdravega ravnovesja med delom in zasebnim življenjem ter iskanje zanesljivega interneta na oddaljenih mestih.

Različne možnosti oblik dela

Na splošno lahko domače delo in hibridni delovni modeli delavcem ponudijo odlične priložnosti za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Ključno je, da se zavedamo morebitnih izzivov in sprejmemo ustrezne ukrepe za zagotovitev varnega in produktivnega delovnega okolja. Prav tako je treba poudariti, da je usklajevanje različnih delovnih možnosti ključnega pomena za prihodnost dela, ki se nenehno razvija.

V sklopu projektnega partnerstva Prometej, katerega glavni cilj je opolnomočenje zaposlenih s preizkušenimi ukrepi za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, so raziskovalci preučili teme, ki vplivajo na delovanje zaposlenih na delovnih mestih. S tem želimo prispevati k boljšemu razumevanju in upravljanju sodobnih delovnih prostorov ter omogočiti delavcem, da izkoristijo vse prednosti, ki jih prinašajo nove možnosti dela.

Za več informacij o projektu Prometej obiščite spletno stran projekta.

Projekt PROMETEJ financira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma 2014 – 2021, ki predstavlja prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi, ter pripadajoče slovenske udeležbe preko javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov. V partnerstvu projekta Prometej sodelujejo Riko, Knauf Insulation Slovenija, A1 Slovenija, AMZS, AmCham Slovenia, Naf Norge, Merkur, IPES - Inštitut za proučevanje enakosti spolov, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS in Univerza v Mariboru.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani