Posamezniki / Novice / 29 Apr 2022

Sklad je aprila delavcem izplačal sredstva v skupni vrednosti 6.155,16 evrov

Na podlagi uveljavljanja pravic delavcev ob insolventnosti delodajalca je sklad danes, 29. aprila 2022, dvema delavcema izplačal sredstva v skupni vrednosti 6.155,16 evrov.

Delavcem, ki jim je prenehalo delovno razmerje zaradi stečaja, prisilne poravnave ali izbrisa podjetja iz sodnega registra brez likvidacije po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih insolventnosti in prisilnem prenehanju, sklad zagotavlja določene pravice. Delavci lahko uveljavljajo pravice glede neizplačane plače oziroma nadomestila za zadnje tri mesece pred prenehanjem delovnega razmerja, nadomestila za neizkoriščen letni dopust v tekočem letu in pravico do odpravnine.

Seznam izplačil za april 2022 si lahko ogledate tukaj. Naslednje izplačilo bo 31. maja 2022.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani