Delodajalci / Posamezniki / Novice / 27 Jan 2023

Sklad na srečanjih sodelavcev pisarn za delodajalce predstavil področje spodbujanja zaposlovanja invalidov

Na dveh srečanjih sodelavcev pisarn za delodajalce, ki jih je 19. in 26. januarja organiziral Zavod RS za zaposlovanje in sta potekali na sedežu zavoda, je sodeloval tudi Javni štipendijski, razvojni invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije s predstavitvijo vzpodbud za zaposlovanje invalidov. Obeh dogodkov se je udeležilo 80 svetovalcev, ki delodajalcem po vsej Sloveniji nudijo svetovanje, pomoč pri iskanju kandidatov in druge storitve na enem mestu.

Osrednja tema srečanj je bila primanjkljaj kadrov na trgu dela, s katerim se po podatkih zavoda sooča že več kot polovica delodajalcev. Posebna pozornost je bila tako namenjena iskalcem zaposlitve, ki potrebujejo dodatno podporo pri iskanju zaposlitve. Vodja Oddelka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov pri skladu Aleksandra Kuhar pa je predstavila kvotni sistem, vzpodbude za zaposlovanje invalidov in delovanje spletnega portala SVZI.net, ki je predpisan kot obvezen za uveljavljanje določenih vzpodbud ali spremljanje kvotnih podatkov.

Tako so strokovni delavci zavoda, na katere se delodajalci obračajo ob iskanju potencialnih kandidatov za zaposlitev, obnovili poznavanje področja oziroma se seznanili s kvotnim sistemom, da bi lahko temeljne informacije predstavili tudi delodajalcem in jih napotili na sklad glede podrobnejših informacij ter uveljavljanja morebitnih pravic oz. preverjanja izpolnitve kvotne obveznosti. Tesno sodelovanje zavoda in sklada je namreč ključno za pravočasno naslavljanje izzivov, ki jih bo prinesel trg dela v prihodnosti.

Sicer pa so se svetovalci pisarn za delodajalce seznanili s širšim naborom različnih strokovnih vsebin, na katere naletijo pri svojem sodelovanju z delodajalci, zato morajo biti o njih ustrezno seznanjeni.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani