Delodajalci / Posamezniki / Novice / 11 Sep 2023

Spodbude za delodajalce in dobre prakse zaposlovanja invalidov - dogodek Zavoda RS za zaposlovanje OE Sevnica

V okviru dogodka Spodbude za delodajalce in dobre prakse zaposlovanja invalidov, ki ga je 7. 9. 2023 v Krškem organiziral Zavod RS za zaposlovanje - OE Sevnica, je sklad predstavil kvotni sistem in vzpodbude delodajalcem za zaposlovanje invalidov. Predstavljene pa so bile tudi mere Zavoda RS za zaposlovanje v okviru aktivne politike zaposlovanja.

Povezovalna nit se je nadaljevala s predstavitvami zaposlitvene rehabilitacije in dobrih praks na tem področju ter s predstavitvijo poklicne rehabilitacije.

Tako so udeleženci pridobili širšo sliko možnosti, pravic in pristojnosti organov, ki v politiki zaposlovanja invalidov pomagajo tako delodajalcem kot invalidom.

Dogodek so zaznamovale zanimive predstavitve in zelo aktivni udeleženci, ki so aktivno spremljali predstavitve, razmišljali, spraševali in tudi predlagali spremembe in rešitve.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani