Delodajalci / Posamezniki / Novice / 01 Jun 2023

Tudi sklad sodeloval na okrogli mizi Povratek na delu

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije se je odzval povabilu Združenja Europa Donna in v sredo, 31. maja 2023, sodeloval na okrogli mizi Povratek na delo. Na okrogli mizi je beseda tekla o problematiki vračanja na delo po dolgotrajnem bolniškem staležu.

Uvodoma je predstavnica Združenja Europa Donna Slovenija Darja Molan predstavila projekt Povratek na delo, katerega namen je ženske in delodajalce seznaniti z možnostmi in pravicami v postopku vračanja na delovno mesto, ki omogočajo lažji prehod iz dolgotrajnega bolniškega staleža in hkrati opozoriti odločevalce na pomanjkljivosti postopkov v praksi. Marca je bila izvedena prva okrogla miza, kjer je bila predstavljena tematika iz vidika bolnic, ki se vračajo na delo, na tej okrogli mizi je bil predstavljen vidik delodajalcev, sledila pa bo še tretja, kjer bo predstavljen vidik odločevalcev.

Na okrogli mizi so sodelovali mag. Klara Krajčič, iz podetja Krah Group Slovenija, Boris Kramžar, dr. med., specialist medicine dela, prometa in športa, asist. Dani Mirnik; dr. med., specialist medicine dela, prometa in športa, Aleksandra Kuhar, iz Oddelka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov na skladu ter Darja Molan iz Združenja Europa Donna Slovenija. Vsak gost je predstavil svoj pogled na tematiko.

Sodelavka sklada Aleksandra Kuhar je slušateljem predstavila širok nabor spodbud pri ohranjanje delovnih mest invalidov in za nove zaposlitve invalidov ter razložila, zakaj je vseeno dobro, da nekateri delodajalci v okviru kvotnega sistema raje plačujejo prispevek za neizpolnjevanje kvote, kot da bi zaposlovali osebe s statusom invalida. »Delodajalec ima pravico do enakih spodbud ne glede na to, ali gre za krajšo ali daljšo odsotnost že zaposlene osebe, ne glede tudi na to, ali gre za invalida, ki se prvič zaposli, ali je že bil zaposlen. Določen segment delodajalcev zagotovo izbere možnost plačila prispevka ali nadomestne izpolnitve kvote, določen pa zaposli celotno število invalidov, ki bi jih kot zavezanec za kvoto moral zaposliti. Če bi vsi delodajalci izpolnili kvotno obveznost z zaposlitvijo invalida ali nadomestno izpolnitvijo kvote, se ne bi zbirala sredstva iz naslova prispevka, ki se porabijo izključno za vzpodbude in bi ta sredstva moral zagotoviti iz proračuna, tako pa se delodajalci medsebojno financirajo«.

Veseli smo bili spodbudnih besed sodelujoče na okrogli mizi, da izvaja sklad javna pooblastila strokovno ter strankam prijazno, da postopki niso zahtevni in da svetovalci podrobno predstavijo vse možnosti.

Spodbude, ki so na voljo delodajalcem:

  • nagrade za preseganje kvote,
  • oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih invalidov,
  • subvencije plač invalidom,
  • plačilo stroškov podpornih storitev,
  • plačilo stroškov prilagoditve delovnih mest in sredstev za delo invalidov.

Več o posamezni spodbudi lahko prebereta na spletni strani sklada.

Vabljeni k branju podrobnejše novice, ki so jo pripravili na Združenju Europa Donna Slovenija.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani