Posamezniki / Novice / 15 Nov 2021

V novembru izplačana nadomestila preživnin za 3.181 otrok

Danes, 15. novembra 2021, je sklad upravičencem na podlagi 2.548 vlog izplačal nadomestilo preživnine v skupni vrednosti 285.299,81 evrov za 3.181 otrok.

Nadomestila preživnin sklad izplačuje upravičencem za otroke, ki jim pripada določena preživnina, a je preživninski zavezanci ne plačujejo oziroma jo plačujejo neredno. Tako je otrokom, ki preživnine ne prejemajo, z izplačevanjem nadomestila preživnine zagotovljena osnovna socialna varnost. Sklad pa vsa izplačana nadomestila (skupaj s pripadajočimi obrestmi in stroški postopkov) potem terja od preživninskih zavezancev.

Zavezanec je namreč preživnino dolžan izplačevati na podlagi sodbe oziroma sklepa sodišča in na podlagi dogovora na pristojnem centru za socialno delo. Neplačilo preživnine pomeni, da je preživninski zavezanec tri mesece zaporedoma ni plačal oziroma preživnino plačuje neredno, kar pomeni, da v zadnjih dvanajstih mesecih dolguje vsaj tri povprečne mesečne preživnine. Takrat lahko za otroka njegov zakoniti zastopnik, po dopolnjenem 18. letu pa otrok sam, vloži zahtevo za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine.

Več informacij o nadomestilu preživnin najdete tukaj. Naslednje izplačilo nadomestila preživnine bo 15. decembra 2021.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani