Študenti / Izobraževalne ustanove / Novice / 18 Feb 2020

Vabilo na delavnice za izvajanje in poročanje - ŠIPK

V marcu bodo v Mariboru, Novem mestu, Ljubljani in Kopru izvedene delavnice o izvajanju in poročanju v okviru javnega razpisa Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 za študijsko leto 2019/2020, 2. odpiranje.

Predstavniki sklada bodo predstavili dokumente, ki so pomembni za izvajanje in poročanje, obrazce poročanja, dobre prakse poročanja, morebitne zagate pri poročanju in izvajanju ter druge vidike, ki jih je treba upoštevati pri izvajanju in poročanju.

Vse zainteresirane visokošolske zavode, organizacije z negospodarskega in neprofitnega področja, predvsem pa študente, visokošolske učitelje, strokovne sodelavce in ostale vključene osebe na projektih vabimo, da se udeležijo delavnic, ki bodo izvedene:

Datum in ura delavnic

Kraj

Maribor

3. 3. 2020 od 9. do 12. ure

Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor, Podreccina dvorana

Novo mesto

4. 3. 2020 od 9. do 12. ure

Fakulteta za ekonomijo in informatiko, Na Loko 2, Novo mesto, predavalnica 10 (mala dvorana)

Ljubljana

5. 3. 2019 od 9. do 12. ure

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, I. nadstropje, Velika sejna soba, Dunajska cesta 20, Ljubljana

Koper

6. 3. 2020 od 9. do 12. ure

Fakulteta za humanistične študije Koper, Titov trg 5, Koper, predavalnica Levant 4 (2. nadstropje)

Za morebitna vprašanja smo dosegljivi na: sipk@sklad-kadri.si in 01 43 45 877.

Vabljeni!

Program sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Sorodni razpisi

Vsi razpisi

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani