Posamezniki / Novice / 01 Feb 2024

Višja nadomestila preživnine od 1. februarja 2024

Od četrtka, 1. februarja 2024, se zvišujejo zneski nadomestil preživnine za 4,2 odstotka.

Nadomestila preživnine se usklajujejo enkrat letno v januarju z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji. Količnik uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2024 je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 4/2024, dne 19. januarja 2024.

Višina nadomestil preživnin po novem znaša:

  • za otroka do 6. leta starosti 93,73 EUR,
  • za otroka od 6. do 14. leta starosti 103,09 EUR,
  • za otroka nad 14. letom starosti 121,83 EUR.

Več informacij o upravičenosti otroka do nadomestila preživnine in postopku uveljavljanja pravice najdete tukaj.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani