Posamezniki / Novice / 09 May 2022

Vlada Republike Slovenije razrešila dosedanjega direktorja in imenovala novo direktorico sklada

Vlada RS je 7. maja 2022 na dopisni seji razrešila dosedanjega direktorja Franca Pristovška in za mandatno obdobje štirih let imenovala novo direktorico Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Vlada je na mesto direktorice Javnega štipendijskega, razvojnega, preživninskega in invalidskega sklada Republike Slovenije, za mandatno obdobje štirih let, in sicer od 7. 5. 2022 do 6. 5. 2026 imenovala Barbaro Leder. Direktor sklada Franc Pristovšek je 7. 3. 2022 namreč podal pisni odstop od funkcije direktorja javnega sklada. Javni natečaj za direktorja javnega sklada je bil objavljen 18. marca 2022. Komisija za izbor direktorja se je sestala 7. aprila 2022 in ugotovila, da se je na javni natečaj prijavilo devet kandidatov, od katerih so bile tri prijave nepopolne oziroma neustrezne, ena kandidatka je od kandidature odstopila.

Po opravljenih razgovorih je komisija podala mnenje, da je najprimernejša kandidatka za direktorico javnega sklada mag. Barbara Leder. Nadzorni svet javnega sklada je dne 5. maja 2022 sprejel sklep, da soglaša s predlogom Komisije za izbor direktorice, da Vladi Republike Slovenije predlaga, da za direktorico javnega sklada imenuje mag. Barbaro Leder.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani