Posamezniki

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS – podpora posamezniku v celotnem življenjskem obdobju

S 1. januarjem 2017 se je Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije pripojil Javnemu jamstvenemu, preživninskemu in invalidskemu skladu RS, ki od takrat dalje nastopata pod novim imenom Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS. Novi sklad pokriva pet različnih področij s katerimi podpira zelo raznolike ciljne skupine, od otrok, dijakov, študentov, zaposlenih in delodajalcev, do brezposelnih ter invalidov....

Izplačilo preživninskega sklada v februarju

Danes je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 3.745 otrokom v skupni višini 306.019,43 EUR....

Izplačilo preživninskega sklada v januarju

Danes je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 3.719 otrokom v skupni višini 315.610,09 EUR....

Prva Zadnja

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani