Novice ASI / 22 Oct 2021

Ljudje so pomembni, rezultati štejejo, procesi delujejo – kaj ima pri tem organizacijska kultura?

Ovrednotite skriti kapital vaše organizacije

V sredo, 20. oktobra 2021, se je več kot 200 kadrovikov, vodij organizacij in podjetij ter drugih zainteresiranih udeležilo spletne konference 50+ odtenkov organizacijske kulture – (ne)ovrednoteni kapital organizacije. Konferenco je pripravil Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad v okviru projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – ASI. Skupaj z domačimi in tujimi strokovnjaki ter ob predstavitvi primerov dobrih praks smo govorili o pomembnosti organizacijske kulture, kako lahko učinkovito upravljanje le-te pomembno vpliva na zavzetost in pripadnost zaposlenih, nenazadnje pa prispeva tudi k produktivnosti podjetij.

Organizacijska kultura so ljudje, zaposleni, vse od direktorja do hišnika. Vsak je nosilec skupne organizacijske kulture, s svojim znanjem, izkušnjami, individualnostjo, kreativnostjo in predvsem s svojimi vrednotami soustvarja organizacijsko kulturo. V preteklem letu in pol, ki je bilo polno izjemnih sprememb, preobratov, se je še posebej pokazala pomembnost le-te. Demografske spremembe, ki smo jim že priča, pa nas vodijo k novim prilagoditvam. Na konferenci smo z različnih vidikov pogledali, kako organizacijsko kulturo vzpostaviti, upravljati in jo ohraniti.

Uvodoma je udeležence nagovoril direktor Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Franc Pristovšek. Izpostavil je pomen vlaganja v ljudi: »Želimo si, da vas letos znova nagovori sporočilo, kako pomembno je vlagati v ljudi, ne le starejše zaposlene, v vse zaposlene. Ob vseh pretresih zadnjega leta in pol je prav, da se ozremo – v ljudi. Organizacijska kultura so ljudje. Njen temelj. Vsak izmed nas je del neke organizacije, podjetja. In prav sleherni posameznik lahko prispeva k oblikovanju, razvoju in trdnosti dobre organizacijske kulture«.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj pa je v uvodnem nagovoru poudaril, kako neizmerno pomembno je, da znamo prepoznati neprecenljive izkušnje in znanja vseh, še posebej pa starejših zaposlenih, ki podjetjem oz. organizacijam lahko dolgoročno prinesejo pomembne sinergije ter rezultate: »Vse več starejših zaposlenih namreč ohranja željo in zavzetost, da tudi proti koncu delovne dobe ostanejo ustvarjalni in produktivni. Na vseh nas pa je, da zanje ustvarimo ustrezno podporno delovno okolje. To je glavni namen projekta ASI, ki ga sklad izvaja v sodelovanju z ministrstvom in ob podpori evropskih sredstev«.

Vsebino konference so z nami soustvarjali Harald Port, Egbert Schram, dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Tanja Žmauc, Matic Kadliček in Dejan Gruban. Na okrogli mizi, kjer so bile predstavljene dobre prakse slovenskih podjetij, pa so sodelovale Maruša Ozimek iz podjetja Agitavit, Mirajna Mladič iz podjetja Mikro+Polo ter dr. Tjaša Zupančič Hartner iz podjetja Varis Lendava.

Povzetki predavanj in prosojnice so objavljene tukaj.

Konferenco sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani