Novice ASI / 21 May 2020

Primer dobre prakse upravljanja starejših zaposlenih – Petrol d.d.

Podjetje Petrol d.d. je največja slovenska energetska družba s kar 2130 zaposlenim, od tega je kar 34 odstotkov starejših od 45 let. V podjetju se zavedajo pomembnosti starejših zaposlenih, zato posebno pozornost posvečajo tudi njim, da so z leti še vedno zavzeti. Pridobili so tudi sredstva v sklopu projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno delovno silo, da so svoje ukrepe za starejše zaposlene še nadgradili in izboljšali. Da vam bodo v navdih, vam jih v nadaljevanju podrobneje predstavljamo.

Na Petrolu se zavedajo, da se s staranjem populacije, stara tudi delovna sila, na trg delovne sile pa vstopa vedno manj mladih, kar v organizacijskem smislu predstavlja še poseben izziv. V okviru skladovega javnega povabila so pridobili sredstva, s katerimi so za starejše zaposlene izvajali usposabljanja ter motivacijske programe, kar jim je pomagalo pri krepitvi njihovih kompetenc ter večje pripravljenosti za podaljšanje njihove delovne aktivnosti. Strategijo in načrte osebnega in poklicnega razvoja so izdelali sami, saj razumejo pomembnost ravnanja z zaposlenimi različnih generacij. Veliko ukrepov, kot so letni pogovori, mentorstvo in izobraževanja mehkih veščin so že imeli implementiranih, predvsem z namenom boljšega prenosa informacij, znanja, veščin in izkušenj, spodbujanja rednega medsebojnega komuniciranja in s tem načina dvigovanja kompetenc vseh starostnih struktur. Z vključitvijo v projekt so te ukrepe nadgradili, bolj strukturirati ter prilagoditi starejšim zaposlenim, ter jih sistematično zapisati v Strategijo za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih. Za vse vključene v projekt pa so obliko Letnih pogovorov razširili v načrte osebnega in poklicnega razvoja, ter dodali vsebine, ki jih starejši zaposleni dejansko potrebujejo za dvig kompetenc ter zapisali področja, kje bi se želeli krepiti in jih bodo motivirala za podaljšanja delovne aktivnost.

Starejši zaposleni so z vključitvijo v projekt dobili možnost, da dodatno razvijejo svoj potencial, da so uspešni ter ohranjajo produktivnost, učinkovitost ter zavzetost pri svojem delu. Vključeni so bili v izvedbe, ki niso bile zgolj formalne izobraževalne narave, temveč so jim omogočale osebni razvoj, večjo pripravljenost za posamezne oblike napredovanja ter možnost ostali dlje delovno aktivni.

Programi so bili zelo različni , prilagojeni spremembam in reorganizaciji in so vključevali večinske delavnice: Soočanje s spremembami, Upravljanje sprememb skozi čustva, mentoriranje in coachingi; izvedbe s področja Zdravega življenjskega sloga: Ozaveščanje o zdravem načinu življenja, Zdravje hrbtenice in gibal, Krepitev delazmožnosti, Malo šolo duševnega zdravja; delavnice za osebno rast in razvoj splošnih kompetenc: Reševanje konfliktnih situacij, Čustvena inteligenca, Vzdrževanje dobrih odnosov; ter motivacijsko timske delavnice: Podzemlje Pece, Varna vožnja, Nordijska hoja; zaradi prehoda v nov informacijski sistem pa tudi različna računalniška usposabljanja. Za posamezne programe so izbrali kompetentne izvajalce, ki jim lahko ponudili profesionalno podporo ter so se prilagodili našim zahtevam in potrebam, saj je bila večina vključenih iz proizvodnih procesov, kjer je delo več izmensko in je usklajevanje procesov dela in izvedb usposabljanj ključnega pomena.

Odzivi vključenih v aktivnosti so bile zelo zanimive. V začetni fazi projekta so se ti spraševali, zakaj smo izbrali ravno njih ter zakaj so osebni načrti in dodatna usposabljanja sploh potrebna. Po predstavitvi konkretnih aktivnosti, pa so se odzivi spremenili in so bili vedno bolj pozitivni. Predvsem jim je bilo všeč to, da so se lahko udeležili vsebin, ki so jih izbrali po svojih željah in potrebah.

Z aktivnostmi bodo nadaljevali in s sprejeto strategijo za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih tako sledili strategiji družbe postati agilna, inovativna družba, na visokem nivoju digitalizacije ter vpeljava novih in inovativnih poslovnih modelov, ki zagotavlja vso potrebno skrb za dolgoživo družbo, zmožnost dela do konca delovne dobe in zadovoljstvo pri delu.

Projekt ASI sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.


Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani