Zaposleni / Delodajalci / Dogodki / 08 Jan 2021

20. in 27. januar ter 2. februar 2021 - Vodstvena vloga in njen pomen

V sklopu Kompetentne Slovenije vas vabimo na e-delavnico »Vodstvena vloga in njen pomen«, ki jo bo izvedel Miha Bavec.

KDAJ: 20.1., 27.1. in 2.2. 2021 od 9. do 16. ure (obvezna prisotnost na vseh terminih)

KJE: delavnica bo potekala preko spleta - povezavo boste prejeli na vaš e-naslov nekaj dni pred delavnico

VSEBINA:

Vodilo treninga je podpora vodjem pri opravljanju vodstvene pozicije in uvajanju procesov sprememb. Dvig zavzetosti vodij za izvajanje svoje vodstvene vloge in krepitev vodstvenih odnosno-komunikacijskih veščin, pripomore k večji učinkovitosti skupin, ki jih vodijo.

l. dan: Kaj je vodstvena vloga in njen pomen

Cilji prvega dne:

Podpora vodjem pri psihološkem sprejemanju svoje vloge. Razumevanje, kaj vodenje je, kaj potrebuje skupina, da lahko deluje in kaj so pri tem naloge vodij. Pomagati razumeti, kako vodja prispeva k rezultatom skupine, ki jo vodi.

Vsebine prvega dne:

- predstaviti polja kompetenčnega razvoja vodij,

- kaj so vodstvene in osebnostne kompetence učinkovitega vodje,

- zgraditi funkcionalno idejo o vodstveni vlogi,

- spoznati osnovne skupinske dinamike,

- komunikacija kot osnovno orodje vplivanja in vodenja.

ll. dan: Odnosi, učinkovitost delovanja skupine in komunikacija

Cilji drugega dne:

Osvajanje nekaj preprostih in učinkovitih komunikacijskih tehnik za gradnjo odnosov in vplivanje. Motivacija za sistemsko vključevanje in sodelovanje vodij in njihovih skupin v organizaciji na širše.

Vsebine drugega dne:

- zakaj in kako se ukvarjati z odnosnimi procesi,

- kaj je komunikacija in njen pomen,

- kako s komunikacijo in odnosi graditi zavzetost in prispevek sodelavcev,

- spoznati psihološke in socialne motivacije,

- veščine aktivnega poslušanja in besednega ter nebesednega vplivanja.

llI. Dan: Zavzetost in pripadnost zaposlenih

Cilji tretjega dne:

Ker je zaradi krize običajno delovanje moteno, je ohranjanje energije in zavzetega dela toliko bolj pomembno. Zato je za vodje pomembno vprašanje kako preprečiti zdrs v nemoč, melanholijo in razpad skupin, ter poskrbeti, da krizo raje obrnemo v silo, ki skupino poveže in ji da zalet za preživetje in nadaljnje uspehe.

Vsebine tretjega dne:

- kaj je zavzetost, kaj je pripadnost in kakšen je njun pomen za delovanje podjetja in doseganje rezultatov,

- kakšna je njihova vloga pri vzpostavljanju in vzdrževanju zavzetosti in pripadnosti pri sodelavcih, ki jih vodijo,

- kakšen pomen imajo za zavzetost in pripadnost vizija, poslanstvo, vrednote in cilji podjetja,

- kako z asertivno komunikacijo vplivati na zavzetost in pripadnost skupine, ki jo vodijo.

PRIJAVA:

Prijave bomo prejemali preko elektronske pošte: kompetentna.slovenija@sklad-kadri.si. Ker je delavnica namenjena vodstvenim kadrom vas prosimo, da priložite kratek življenjepis oz. opis trenutnih delovnih nalog.

Prednostno bomo obravnavali udeležence, ki izpolnjujejo naslednje kriterije:

  • organizacija ima vsaj 20 zaposlenih,
  • je direktor ali vodja,
  • je član prvih dveh ravni vodenja,
  • vodstvo ima cilj razvijati podjetje in izboljševati organizacijski razvoj.

PRIJAVA

O IZVAJALCU:


Miha Bavec deluje kot poslovni trener in coach. Pri svojem delu izhaja iz modalitet NLP (NLP trener, NLP Master Coach) in TA (Transakcijska analiza, smer - organizacijski razvoj). Poleg tega je tudi podjetnik in kreativec. Specializiran je v organizacijsko smer, to je v razvojne dinamike organizacij in njihovih ključnih skupin ter posameznikov. Usmerja se predvsem v dvig učinkovitosti preko odprave disfunkcionalnih pojavov v organizacijskem okolju in vzpostavljanjem funkcionalnih odnosnih procesov. S podjetji sodeluje pri načrtovanju organizacijskih procesov in razvoja kadrov, ustvarjanju procesov sprememb, vzpostavitvi vodstvenih kompetenc, osvajanju mehkih veščin, implementaciji v prakso…

Do sedaj je izvedel že več kot šest tisoč ur kompetenčnih treningov in več kot dva tisoč ur coachinga. Ima sposobnost, da na zanimiv način povezuje različne psiho dinamske pristope. Pri tem združuje in uporablja svoje znanje s področja Neuro Lingvističnega Programiranja, Transakcijske analize in razumevanja komunikacije ter odnosov nasploh. Delo z njim je intenzivno in učinkovito. Udeleženci ga dojemajo kot zelo uporabnega in koristnega za svoje delo in življenje, saj običajno ustvarjajo hitre in pozitivne spremembe in učenja. Njegovo delo spremlja živa in zabavna risba.

Napovednik prihajajočih delavnic Kompetentne Slovenije si lahko ogledate tukaj.

Delavnico sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani