Zaposleni / Delodajalci / Dogodki / 07 Oct 2021

20. 10. 2021 – Spletna konferenca: 50+ odtenkov organizacijske kulture

(Ne)ovrednoteni kapital organizacije

V sklopu projekta ASI – Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile pripravljamo celodnevno spletno konferenco, kjer bomo z domačimi in tujimi gosti govorili o tem, kaj organizacijska kultura pravzaprav je, kako pomembna je za podjetje, kako jo upravljati in kako vzpostaviti v podjetju, kjer kultura šepa. Ni enotnega recepta, obstaja 50 in več odtenkov le-te. Pridružite se nam!

Kaj je tisto, kar podjetja naredi uspešna in stabilna? Zaposleni s svojim znanjem, izkušnjami, individualnostjo, kreativnostjo in predvsem s svojimi vrednotami. Človek je tisti, ki naredi podjetje močno in v kolikor so členi (zaposleni) v verigi močni in zadovoljni, je močno tudi podjetje. Demografske spremembe, in zdaj tudi posledice novonastale situacije, kličejo podjetja po spremembah. Kako se prilagoditi, kako spremeniti pristope, kako prevetriti vrednote in postaviti človeka na prvo mesto? Kakšno vlogo imajo lahko pri tem starejši zaposleni?

Vsaka organizacijska kultura je edinstvena. Težko jo je meriti, težko je tudi ugotoviti vpliv ukrepov na spreminjanje, zato je njeno spreminjanje težavno in dolgotrajno. Vezana je na preteklost, usmerjena pa v prihodnosti. Pogled usmerjen v ljudi je prvi korak na poti v dobro organizacijsko kulturo. Zadovoljni ljudje so zavzeti, učinkoviti, pozitivno vplivajo na svojo okolico in skupaj z njo ustvarijo pozitivno delovno okolje, pozitivno klimo in posledično kulturo.

Na konferenci, ki bo potekala 20. oktobra med 9. in 15. uro, bomo predstavili, kaj organizacijska kultura je, kako jo upravljati, poudarili, da ne obstaja enoten recept, kako vzpostaviti v podjetju dobro organizacijsko kulturo, saj obstaja 50 in več odtenkov le-te. Odvisna je od ljudi, njihovih vrednot, obnašanja, prepričanj in nenazadnje starostne strukture in njihovih medsebojnih odnosov ter upravljanja medgeneracijskih razlik. Pomen organizacijske kulture je vse preveč potisnjen v ozadje, a je ena od ključnih komponent pri dobrem poslovanju podjetja, ki teče vzporedno s cilji, strategijo in procesi v podjetju. Pomembnost in trdnost le-te se je pokazala v preteklem letu in pol, ki je bilo polno izjemnih sprememb in je bilo potrebno skorajda čez noč popolnoma spremeniti način poslovanja.

PRIJAVA NA KONFERENCO

Skupaj z domačimi in tujimi gosti ter preko primerov dobrih praks se bomo osredotočili na:

  • organizacijsko kulturo od njenih temeljev do njenega vpliva na uspešnost podjetja,
  • pomen vrednot kot najpomembnejši del organizacijske kulture,
  • kako organizacijsko kulturo merimo, upravljamo ali spreminjamo,
  • pomen nenehnega upravljanja organizacijske kulture in pasti njenega neupravljanja, tudi iz ekonomskega vidika,
  • upravljanje z medgeneracijskimi razlikami in vplivi na organizacijsko kulturo,
  • vpliv starejših zaposlenih na organizacijsko kulturo in obratno,
  • starejše zaposlene in njihovo razumevanje organizacijske kulture,
  • pomen zavzetih in dobrih odnosov v podjetju skozi organizacijsko klimo, kulturo in uspešnost ter stabilnost podjetja.

Program konference


Pridružujemo si pravico do spremembe programa.

Konferenca je brezplačna. Konferenco bo povezoval Igor E. Bergant.

Gosti konference


Harald Port je strokovnjak na področju podjetništva in korporativne kulture ter TED Ex govorec. Že več kot 15 let svetuje vodstvenim delavcem v organizacijah in podjetjih pri krepitvi organizacijske kulture. Njegova strast je pomagati podjetjem ustvariti dodano vrednost z izgradnjo visoko uspešne kulture. Je ustanovni partner podjetja PvL Partners, ki je specializirano za svetovanje t.i. »butičnim svetovalnim podjetjem« v Zurichu. O svojem podjetju meni, da je prav organizacijska kultura partnerjev največje bogastvo podjetja, zato njenemu upravljanju posvečajo še prav posebno pozornost.

Egbert Schram prihaja iz Finske, po rodu Nizozemec, je izvršni direktor skupine Hofstede Insights, ki svoje delo kombinira s stalnim prizadevanjem za internacionalizacijo globalnih operacij podjetja in dnevnim vodenjem organizacije, ki deluje v 61 državah sveta. Tekom svojega dela je pridobil bogate izkušnje tudi pri upravljanju različnih narodnosti, različnih starostnih skupin, žensk in moških, v enem najzahtevnejših poklicnih okolij. Od leta 2012 je organizacija potrojila svoj promet, število zaposlenih in svetovni odtis. Je pronicljiv in zelo predan svojemu delu, poznan po temu, da kompleksne zadeve naredi razumljive, z osredotočanjem na pragmatične rešitve

Matic Kadliček je univerzitetni diplomirani psiholog, direktor podjetja Video center d.o.o. in kadrovski psiholog v podjetju Trgotur, d.o.o. Osredotočen je na področje razvoja ljudi v organizacijah. Vodstvom in vodjem svetuje, izobražuje ter izdeluje in vpeljuje orodja za uspešno vodenje in razvoj zaposlenih s področja "mehkih" veščin. Je med prvimi nosilci certifikata EuroPSY za organizacijsko psihologijo v Sloveniji.

dr. Tanja Žmauc je 26 let delala kot medicinska sestra na različnih področjih dela v zdravstveni negi, v treh različnih zdravstvenih ustanovah na sekundarnem nivoju zdravstvenega varstva. Leta 2020 je s temo Model uspešnega staranja zaposlenih v zdravstveni negi postala doktorica socialne gerontologije ter tudi docentka za področje zdravstvenih in socialnih ved na Fakulteti za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec. Trenutno je zaposlena kot direktorica novo odpirajočega se doma starejših občanov SeneCura Hoče-Slivnica.

dr. Kristijan Musek Lešnik je avtor številnih knjig, priročnikov in samostojnih gradiv (preko 30), med drugim tudi Organizacijske vrednote: Kako do jasnih organizacijskih vrednot v podjetju. Je predavatelj in voditelj številnih seminarjev in delavnic, prav tako je tudi predavatelj na fakultetah. Na svoji spletni strani ponuja številne članke v povezavi z rdečo nitjo konference.

Dejan Gruban je partner in direktor v Kadrovski asistenci, podjetja Kadrovske storitve d.o.o., mednarodno akreditirani Human Synergistics International in Profiles International svetovalec za področja selekcije, ocenjevanja in razvoja kadrov, poslovnega coachinga, izvajanja poslovnih simulacij in vaj ter raziskav organizacijske kulture in klime ter zavzetosti zaposlenih. Predavanj in raziskav na temo organizacijske kulture je do sedaj izvedel v več kot 40-ih slovenskih podjetjih.

PRIJAVA NA KONFERENCO

Vabljeni!

Konferenco sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani