Zaposleni / Delodajalci / Dogodki / 16 Feb 2021

23. marec 2021 - "Evoking a Coaching Culture for Systemic Success" s Saimo Butt

V sklopu Kompetentne Slovenije vas vabimo na e-usposabljanje »Evoking a Coaching Culture for Systemic Success« z Saimo Butt. Usposabljanje bo potekalo v angleškem jeziku, brez prevoda v slovenski jezik.

KDAJ: 23. marec 2021 od 09. do 13.15 ure

KJE: preko platforme Zoom - povezavo boste prejeli na vaš e-naslov najkasneje dan pred e-delavnico

VSEBINA:

V današnjem spreminjajočem se svetu se za uspeh organizacije ne moremo več zanašati le na podporo coachinga vodilnim zaposlenim. Če želimo doseči, da postanejo naše organizacije bolj agilne in uspešnejše, je potrebna pripravljenost vseh zaposlenih za uresničevanje potreb strank in za doseganje poslovnih ciljev. Pri tem je pomembno, da celotna organizacija sodeluje pri zastavljanju in doseganju ciljev, z vključenostjo pa zaposleni postanejo bolj odgovorni za svoja dejanja in vedenja ter bolj uživajo pri svojem delu.

To so temelji kulture coachinga v organizaciji, ki jo opredeljuje spoštljiva prisotnost, aktivno poslušanje in postavljanje vprašanj. S coaching pristopom razvijamo prostor, ki omogoča, da je vsak zaposleni opolnomočen za iskanje rešitev in sprejemanje odločitev, ki lahko vplivajo na doseganje skupnega uspeha organizacije.

Osrednjo pozornost na delavnici bomo posvetili oblikovanju in ohranjanju učinkovitih coaching dogovorov, razvijanju zaupanja in varnosti v odnosu s sodelavci, ter prebujanju pripravljenosti, da prispevamo k uspehu drugih. V tem primeru lahko “drugi” za vas pomenijo bodisi stranke, s katerimi ste v coaching procesu, bodisi vaši zaposleni in druge interesne skupine, ali vaše zunanje oziroma notranje stranke.

Vsebina usposabljanja bo naslednja:

 • kako vzpostaviti delovno partnerstvo v korist podjetju in zaposlenih,
 • spoznati pomen dolgoročnega coaching odnosa,
 • pridobiti občutek zaupanja vase in v coaching proces,
 • kako ustvariti prostor za negotovost,
 • kako oblikovati cilje in
 • kako razvijati prevzemanje odgovornosti za doseganje rezultatov.

Cilji:

 • pojasniti in opredeliti, kaj pomeni coaching v polnem partnerstvu,
 • z uporabo različnih načinov mišljenja, doživljanja in delovanja posameznika dosegati boljše rezultate,
 • vključiti zaposlene in druge interesne skupine v proces učenja in rasti,
 • izzvati druge za preseganje lastnih omejitev, tako da pri tem ohranjamo dober stik,
 • graditi kulturo coachinga v organizaciji, v kateri delujemo.

Delavnico bomo izvajali interaktivno, praktične vaje bodo potekale v parih in v manjših skupinah. Na voljo bo tudi čas za vprašanja in diskusijo v varnem okolju, pri čemer bomo upoštevali različne učne sloge udeležencev.

Ciljna skupina:

Virtualna delavnica je namenjena notranjim coachem v organizacijah, HR strokovnjakom, voditeljem in vodjem z namenom, da vas in vašo organizacijo coaching in kultura coachinga pripelje bliže temu, kar želite in prinese uspeh vašim zaposlenim, celotni organizaciji in našemu planetu.


PRIJAVA


O IZVAJALKI:

Saima Butt je certificirani mojster coach (Master Certified Coach - MCC) in certificirani mentor coach (Certified Mentor Coach - CMC). Je direktorica in izvajalka akreditiranega progama za usposabljanje profesionalnih coachev (Accredited Coach Training Program – ACTP in članica upravnega odbora globalne fundacije Mednarodne zveze coachev (ICF Foundation)

Izvaja poslovni coaching za vodstveni kader, mentorstvo, facilitiranje in usposabljanja v organizacijah privatnega in javnega sektorja. Njene stranke so voditelji in vodje ter člani njihovih interesnih skupin. Pri delu z naročniki, strankami in s študenti jo odlikuje predanost, profesionalnost in toplina, ki se odraža v navdihujoči izkušnji skupnega učenja.

Za Saimo sta coaching in družbeni napredek neločljivo povezana. Njeno poslanstvo je krepiti zavedanje ljudi o izjemnem bogastvu potencialov, ki jih lahko uporabijo. Sledi viziji, da človeštvo skozi družbene spremembe lahko ustvari pravičen svet, v katerem bo vsak od nas lahko uspešen.

Je soustanoviteljica in so-direktorica podjetja Change Advantage Ltd., ki deluje že več kot 20 let. Voditelje in vodje, s katerimi sodeluje, navdušuje njena sposobnost uporabe veščin strateškega mišljenja in intuitivnega ustvarjanja zavedanja pri zagotavljanju doseganja njihovih ciljev, ki prinašajo poslovni uspeh njim samim, kot tudi njihovim timom in celotni organizaciji.

Napovednik prihajajočih delavnic

Delavnico sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani