Zaposleni / Delodajalci / Dogodki / 18 May 2022

25. maj 2022 - Vloga kulture sprememb pri vpeljevanju modela trajnosti

V sklopu Kompetentne Slovenije vas vabimo na spletno delavnico Vloga kulture sprememb pri vpeljevanju modela trajnosti z dr. Miho Škerlavajem.

Kdaj: 25. maja 2022, od 9. do 14. ure

Kje: preko platforme Zoom

V mesecu maju in juniju nameravamo organizirati sklop delavnic katerih vsebina omogoča lažji prehod v model krožnega gospodarstva. Delavnice so namenjene srednjemu in višjemu menedžmentu, ki vodi in usmerja zaposlene v podjetju ter potrebujejo pomoč in orodja, za uspešen prehod ali nadgradnjo trajnostnega modela v njihovi organizaciji.

O DELAVNICI:

Vpeljava modela trajnosti zahteva sprejemanje dejstva, da lahko prinese mnoge spremembe v organizacijo. Cilj delavnice je omogočiti vodjem, da bodo znali zaposlene ozavestiti glede njihovih dolžnosti (zanesljivost) in pri lastnikih razviti občutek zavezanosti, odgovornosti in zavedanja o potencialnih kritičnih situacijah ter mobilizirati vse zaposlene, da bodo namesto o problemih razmišljali o rešitvah in se bodo od verjetja usmerili v delovanje.

  • Vpeljevanje in spremljanje aktivnosti za spremembe.
  • Ovrednotenje izpeljanih aktivnosti in določanje aktivnosti, ki podpirajo spremembe.
  • Kaj in kako storiti da dosežemo cilje za spremembe.
  • Razumevanje zakaj sprejemamo novosti (spremembe).
  • Kaj so vzroki za odpor do sprememb in kako jih rešimo.

PRIJAVA NA DELAVNICE

Prof. dr. Miha Škerlavaj je poznavalec področij upravljanja sprememb in inovativnosti ter korporativnih kultur v mednarodnih in slovenskih podjetjih. Zaposlen je tako na Univerzi v Ljubljani kot tudi na BI Norwegian Business School in tudi sam deluje v top managementu raziskovalno izobraževalne organizacije. Je tudi certificirani trener harvardskih simulacij in INSEAD študijskih primerov. Prof. dr. Miha Škerlavaj je prodekan za raziskovalno delo in doktorski študij ter redni profesor managementa na Ekonomski Fakulteti v Univerze v Ljubljani in pridruženi redni profesor za področje vodenja in organizacijskega vedenja na BI Norwegian Business School. Objavil in uredil je tudi knjigo Capitalizing on creativity Fostering the implementation of creative ideas at work in študijo primera Outfit 7 pri INSEAD Publishing. Njegove raziskave so požele zanimanje vodilnih svetovnih medijev, kot je npr. The New York Times. Ima obsežne mednarodne praktične izkušnje preko delavnic, usposabljanj in svetovanj strankam v Skandinaviji, Srednji in Vzhodni Evropi ter na Kitajskem. Poučuje na EMBA, MBA, magistrskih in doktorskih programih v Evropi in Aziji. Redno predava, svetuje in moderira delavnice s praktiki na temo vodenja sprememb in inovacij, organizacijskega razvoja in sprememb, organizacijske kulture, razvoja vodij, ravnanja z ljudmi pri delu ter ustvarjalnosti in inovativnosti.

Delavnico sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani