Zaposleni / Delodajalci / Novice / 10 Oct 2019

Kaj imata skupnega Vodstvena orodjarnica in Medgeneracijska komunikacija?

Gre za uspešno izvedeni delavnici v okviru Kompetentne Slovenije, ki ju je prejšnji teden na Koroškem, v sodelovanju z Območno obrtno podjetniško zbornico Ravne na Koroškem, organizirala ekipa KOC 3.0.

Na prvi delavnici je bilo predstavljeno, kako v praksi postati fenomenalni vodja. Udeleženci so imeli priložnost spoznati nove načine in vzvode, kako krepiti lastno integriteto kot vodja, kako se izogniti tipičnim pastem vodenja, kako izboljšati učinkovito tehniko podajanja povratne informacije in posledično izboljšali kakovost vodenja. Poudarek je bil tudi na izboljšanju komunikacijskih veščin in tehnik, ki povečujejo učinkovitost komunikacije s sodelavci in povečujejo povezanost med oddelki (timski duh).

Na drugi delavnici so se udeleženci naučili o pomenu medgeneracijske komunikacije. Slednja je zelo pomembna, saj se na trgu srečuje več generacij, kar posledično pomeni, da bodo podjetja za uspešno poslovanje morala vpeljati strategijo upravljanja z različno starostno strukturo zaposlenih – medgeneracijski management. Za obvladovanje prihajajočih demografskih sprememb je ključen razvoj novih oblik solidarnosti, pozitivne komunikacije, učinkovitega reševanja konfliktnih situacij, primerna motivacija delodajalca k medsebojni podpori, učenju in prenosu znanja, izkušenj med generacijami v podjetjih. Tovrstne kompetence predstavljajo temelj vsakodnevnega delovanja na delovnem mestu. Bistvo je razumevanje sprememb v načinu dela, ki zahteva od zaposlenih, da razumejo in v praksi uporabljajo učinkovite komunikacijske tehnike ter pristope. Delavnica vključuje različne vsebinske sklope iz področja učinkovite medsebojne komunikacije, motivacije in reševanja konfliktnih situacij. Pozitivna komunikacija = aktivna komunikacija, ki temelji na učinkoviti uporabi TOP komunikacijskih tehnik.

Udeleženci so se naučili kako vzpostaviti prilagodljivo delovno okolje v podjetju, kako zadržati zaposlene v podjetju in s tem preprečiti uhajanje znanja in izkušenj s podjetja. Spoznali so motivacijske dejavnike, ki so specifične posameznim generacijam, kako razvijati vseživljenjsko učenje, kako negovati medsebojno spoštovanje in zaupanje med različnimi generacijami. Naučili so se kako na učinkovitost delovnih rezultatov vpliva sodelovanje med zaposlenimi različnih starost in nenazadnje kako spodbujati pozitivno organizacijsko klimo za učenje, prilagajanje na spremembe in sprejemanje drugačnosti.


Program sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enakem možnosti.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani