Zaposleni / Delodajalci / Novice / 11 Aug 2022

Kakšne vzpodbude lahko delodajalci pridobijo za zaposlovanje invalidov?

Sklad spodbuja zaposlovanje invalidov in ohranjanje delovnih mest zanje tako, da odloča o finančnih vzpodbudah za delodajalce, ki zaposlujejo invalide (nekatere vzpodbude so pogojene tudi s preseganjem kvote), oziroma spremlja izpolnjevanje kvote zavezancev za kvoto in odloča o obveznostih delodajalcev, ki predpisane kvote ne dosegajo.

Delodajalcem so pri zaposlitvi invalida na voljo naslednje vzpodbude:

  • nagrada za preseganje kvote,
  • oprostitev plačila prispevkov,
  • subvencija plače,
  • plačilo stroškov prilagoditve delovnega mesta,
  • plačilo stroškov podpornih storitev in
  • plačilo stroškov prilagoditve vozil.

Za vas je sklad na enem mestu zbral odgovore na najpogostejša vprašanja glede izpolnjevanja kvotne obveznosti (kaj je kvota, izračun kvote, nadomestna izpolnitve kvote, plačilo prispevka zaradi neizpolnitve kvote ter kaj pomeni, da kvota ni izpolnjena), glede vzpodbud, ki so delodajalcem na voljo za zaposlitev invalida ali ohranjanje delovnega mesta zanj, in pa glede elektronskega poslovanja Svzi.net.

Pogosta vprašanja in odgovori

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani