Posamezniki / Novice / 15 Oct 2021

Oktobrska nadomestila preživnin izplačana za 3.182 otrok

Sklad je danes, 15. oktobra 2021, upravičencem na podlagi 2.541 vlog izplačal nadomestilo preživnine v skupni vrednosti 289.026,61 evrov za 3.179 otrok.

Nadomestila preživnin sklad izplačuje upravičencem za otroke, ki jim pripada določena preživnina, pa je preživninski zavezanci ne plačujejo oziroma jo plačujejo neredno. Dejstvo je, da je zavezanec preživnino dolžan izplačevati na podlagi sodbe oziroma sklepa sodišča in na podlagi dogovora na pristojnem centru za socialno delo, saj je pravica do preživljanja otrokova temeljna pravica.

Neplačilo preživnine pomeni, da je preživninski zavezanec tri mesece zaporedoma ni plačal oziroma preživnino plačuje neredno, kar pomeni, da v zadnjih dvanajstih mesecih dolguje vsaj tri povprečne mesečne preživnine. Takrat lahko za otroka njegov zakoniti zastopnik, po dopolnjenem 18. letu pa otrok sam, vloži zahtevo za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine.

Tako je otrokom, ki preživnine ne prejemajo, z izplačevanjem nadomestila preživnine zagotovljena osnovna socialna varnost. Vendar sklad od vseh preživninskih zavezancev, ki bi preživnino morali plačevati, a je ne, potem terja vsa izplačana nadomestila preživnin (vključno s pripadajočimi obrestmi in stroški postopkov).

Več informacij o nadomestilu preživnin najdete tukaj. Naslednje izplačilo nadomestila preživnine bo 15. novembra 2021.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani