Dijaki / Študenti / Zaposleni / Delodajalci / Izobraževalne ustanove / Posamezniki / Novice / 24 Jan 2024

Pojasnilo glede razdeljevanja računalnikov

Ker se z vprašanji glede razdelitve računalnikov, ki jih je kupilo Ministrstvo za digitalno preobrazbo, na nas obrača vedno več staršev, upokojencev in šol, v nadaljevanju podajamo aktualne informacije.

5. februar 2024: Dodatno pojasnilo

Vlada RS je v sredo, 31. 1. 2024, sprejela popravke zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, s katerimi je med drugim določila upravičence, ki imajo vsaj enega otroka, ki je vključen v osnovnošolsko izobraževanje in so kot upravičenci do otroškega dodatka uvrščeni v prvi dohodkovni razred. Predlog zakona mora sprejeli še Državni zbor RS.


Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS (v nadaljevanju JŠRIPS) je skladno z Zakonom o spodbujanju digitalne vključenosti (v nadaljevanju ZSDV) zavezan k izvajanju mehanizma za zagotavljanje dostopa do računalniške opreme (v nadaljevanju MIRO).

Sklad bo po vzpostavitvi ustreznih pravnih podlag in zagotovitvi materialnih in kadrovskih virov izvedel javni razpis/poziv za predložitev vlog fizičnih oseb za dodelitev računalniške opreme v izposojo.

Javni poziv bo objavljen, ko bodo sprejete vse pravne podlage in bodo stekli vsi postopki, ki so potrebni za pričetek izvajanja mehanizma. Natančnega datuma, ko bo objavljen javni poziv, še ne moremo določiti.

Spremljajte naše objave

Da boste pravočasno prejeli vse aktualne informacije v zvezi z javnim razpisom/pozivom MIRO, vas vabimo, da:

Informacijo o objavi razpisa bomo vsekakor objavili na vseh naših kanalih.

Kontakt:

MIRO@sklad-kadri.si

Hvala za razumevanje!

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani