Zaposleni / Delodajalci / Novice / 28 Nov 2019

Predstavitev projekta ASI na konferenci Slovenskega združenja za kakovost in odličnost

Projekt Celovita podpora podjetjem – ASI se je predstavil na 28. letni konferenci Slovenskega združenja za kakovost in odličnost, ki je potekal od 20. do 21. novembra v Portorožu.

V okviru kadrovskega dela konference z naslovom ''S kakovostjo do zaupanja in trajnostnih rezultatov'' je direktorica Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Irena Kuntarič Hribar, predstavila aktivnosti projekta ASI in v sodelovanju z Zinko Kosec z Akademije Akcija zbrane nagovorila o pomenu skrbi za zdravje starejših zaposlenih na delovnem mestu.

Demografske spremembe so dejstvo. Intenzivnemu staranju prebivalstva in dolgoročnemu pomanjkanju delovne sile se ne moremo izogniti. Zato je potrebno vlagati v kadre, tudi v starejše zaposlene. Učinkovito upravljanje starejših zaposlenih lahko vpliva na dolgoročni razvoj posameznega podjetja, njegovo konkurenčnost in uspešnost, in tega se vedno bolj zavedajo tudi podjetja. Podjetjem je pri tem lahko v pomoč in podporo tudi projekt Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI), ki ga izvajamo na skladu. Projekt je ena izmed spodbud države, da tako pri delodajalcih kot tudi v širši javnosti, širi tako ozaveščanje o tej problematiki kot tudi, da z ustreznimi spodbudami podjetjem lahko olajša usposabljanja zaposlenih.

Projekt Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani