Študenti / Zaposleni / Delodajalci / Izobraževalne ustanove / Novice / 20 Jun 2019

Predstavitev skladovih programov v Rogaški Slatini

Sklad se je odzval povabilu Mrežnega podjetniškega inkubatorja Rogaška Slatina in udeležencem iz lokalnega okolja v četrtek, 20. 6. 2019, predstavil aktualne razpise s področja štipendij in programov za razvoj kadrov in druga področja delovanja sklada.

Sklad izvaja različne programe štipendiranja in na ta način spodbuja razvoj znanja. Kot osrednja institucija na področju razvoja kadrov ob podpori evropskih sredstev nudi podjetjem podporo pri razvoju zaposlenih, tako prek razpisov kot tudi z izvajanjem številnih brezplačnih podpornih aktivnosti.

Udeleženci so zavzeto prisluhnili predstavitvi.

Obsežnejša programa Kompetenčni centri za razvoj kadrov in Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile sta namenjena podjetjem pri krepitvi kompetenc zaposlenih in starejših zaposlenih, za katere postaja nujno, da bodo dlje ostajali vključeni v delovne procese. Sklad podjetjem na aktualnih razpisih omogoča pridobitev sredstev za raznovrstna usposabljanja zaposlenih, ki glede na družbene razmere in posledično na trgu dela, postaja nujno.

Čez štiri leta bo namreč v Sloveniji že vsak četrti zaposleni starejši od 55 let! Prebivalstvo se stara, in starajoča se družba, v kateri se dviguje povprečna starost, se bo morala prilagoditi neizprosnim demografskim razmeram, te vplivajo tudi na trg dela (pomanjkanje kadrov).

Podjetja se lahko povežejo tudi v kompetenčne centre znotraj posameznih panog, tako prepoznavajo potrebe in definirajo ključne kompetence, ki jih zaposleni potrebujejo pri svojem delu. Kompetenčni centri pridobijo sredstva za izvajanje usposabljanj zaposlenih, za podjetja, ki so vključena v kompetenčne centre.

Predstavljeni so bili tudi aktualni razpisi za pridobitev štipendij (Zoisova štipendija, štipendija za deficitarne poklice, štipendije Ad futura za študij v tujini), in razpisi v okviru programov, ki so namenjeni tako pridobivanju praktičnih izkušenj mladih že v samem procesu izobraževanja (povezovanje podjetij in izobraževalnih institucij pri izvajanju aktivnosti) kot tudi izobraževanju odraslih.

Področja delovanja sklada, programe za razvoj kadrov in aktualne razpise je predstavila direktorica sklada Irena Kuntarič Hribar.

Aktualni razpisi sklada so objavljeni tukaj.

Programe s področja razvoja kadrov in štipendije za deficitarne poklice, ki jih sklad izvaja, sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in bodisi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bodisi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani