Zaposleni / Delodajalci / Novice / 26 Sep 2022

Uspešno izvedeni prvi dve delavnici jesenske KOC HR šole

Za nami sta prvi dve uspešno izvedeni delavnici v okviru KOC HR šole, na katerih smo govorili o delovnopravni zakonodaji v praksi ter finančnem delu kadrov – potni stroški, bonitete in druge novosti.

V sklopu Kompetentne Slovenije smo kot del serije brezplačnih delavnic »Jesenska KOC HR šola« izvedli že dve delavnici, katerih vsebina se nanaša na praktične in aktualne izzive kadrovikov v podjetjih.

Na prvi delavnici "Delovnopravna zakonodaja v praksi" je predavateljica mag. Katja Seljak Varga predstavila pravilno uporabo delovnopravne zakonodaje. Udeleženci so spoznali, katere organizacije potrebujejo sistemizacijo delovnih mest, obravnavali so izjavo o oceni tveganja, kdo jo pripravi, kakšna mora biti vsebina in zakaj jo sploh potrebujemo.

Predavateljica je opredelila tudi splošni akt delodajalca. Posebej so bile izpostavljene posamezne evidence, npr. evidence po Zakonu o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Posebna pozornost je bila namenjena sestavi pravilnika in prikazu osnutkov različnih pravilnikov. Poudarek je bil na obveznih in priporočljivih pravilnikih, ki jih je delodajalec dolžen sprejeti oziroma se svetuje, da je za delodajalca priporočljiv določeni pravilnik. V zaključnemu delu so udeleženci postavili konkretna vprašanja iz njihovega področja dela, na katera niso imeli odgovora. Skupaj so tako razjasnili dileme in pridobili konkretne rešitve, kako v dani situaciji zadostiti zakonodaji ter zavarovati in upoštevati pravice delavca.

Udeleženci so bili z delavnico zelo zadovoljni, saj so pridobili veliko praktičnega znanja. Nekateri so spoznali, kaj od njih zahteva zakonodaja, drugi so osvežili znanje. Udeleženci so pridobili rešitve in spoznali katere akte morajo ustrezno dopolniti oziroma jih na novo sprejeti.

Na drugi delavnici "Finančni del kadrov" je predavateljica mag. Brigita Osojnik predstavila finančni del kadrov – potni stroški, bonitete in druge novosti. Predavateljica je v prvem delu govorila o potnih nalogih, v katerih primerih so potrebni, pravila pisanja in priporočila ter najpogostejše napake, obračuni in arhiviranje. Nato so sledili praktični primeri povračila stroškov za prehrano (dnevnice doma in v tujini), povračila stroškov prevoza na službenem potovanju in povračila stroškov prenočevanja na službenem potovanju. Ob koncu prvega je sledila še diskusija o ugotovitvah davčnih inšpektorjev o nepravilnostih izdaje potnih nalogov in obračunavanju potnih stroškov, računovodskih in davčnih vidikih izplačil potnih stroškov (nepotrebni in nepriznani stroški službenih potovanj po Sloveniji in tujini), povračilih stroškov poslovnim partnerjem (domači, tuji) ter drugih prejemkih iz delovnega razmerja (odpravnine, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči).

V drugem delu delavnice je predavateljica predstavila področje bonitet. Udeleženci so se seznanili z vrstami bonitet po 39. členu ZDoh-2 (uporaba osebnega vozila v privatne namene, nastanitve, izobraževanje, darila, poslovne obleke, promocija zdravja na delovnem mestu, sezonska cepljenja, cepljenja COVID in še mnoge druge), kaj so ugodnosti manjše vrednosti za zaposlene, katere ugodnosti zaposlenim se ne obravnavajo kot bonitete in se na koncu dotaknili še davčnega vidika bonitet za delodajalca (kdaj so bonitete davčno priznane oziroma nepriznan odhodek za delodajalce). Predavateljica je s praktičnimi primeri in predstavitvijo sodnih praks odgovarjala tudi na vprašanja udeležencev in njihovih primerov o obdavčitvi bonitet, obračunu akontacije dohodnine od bonitet, pokojninski osnovi glede obračunanih prispevkov od bonitet ter poročanju bonitet na obrazcu REK 1.

Ob koncu delavnice so vsi udeleženci pohvalili vsebino in izvedbo delavnice, ki je bila ob sproščenem vzdušju izjemno interaktivna in je vsebovala veliko praktičnih primerov preko katerih so se seznanili še z drugimi novostmi na tem področju. Srečanje smo zaključili s skupnim strinjanjem, da je dobro poznavanje finančnih mehanizmov eden najpomembnejših dejavnikov vsakega gospodarskega subjekta.

Izjave udeležencev:

  • “Z izobraževanjem sem bila izredno zadovoljna, ker je bila odlično razložena teorija, povezana s prakso. Pridobljeno znanje in informacije mi bodo prišle zelo prav pri opravljanju novih delovnih nalog, ki sem jih prejela v podjetju.”
  • “Še posebej sem bila zadovoljna z odgovori na konkretna vprašanja iz prakse.”
  • “Zelo sem bila zadovoljna s praktičnimi primeri.”

Vabljeni še na zadnjo brezplačno delavnico Varstvo osebnih podatkov v luči spremenjenih razmer, ki bo potekala 12. 10. 2022 v Ljubljani. Prijava in več informacij.


Delavnico sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.


Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani