Zaposleni / Delodajalci / Posamezniki / Novice / 20 Jul 2022

Rešitve na področju embalaže za živila kot primer dobre prakse programa KOC in partnerstva KOC HRANA 2

Sklad s pomočjo evropskih sredstev že od leta 2007 uspešno izvaja različne programe za razvoj kadrov. Letos se zaključujejo programi sklada, izvedeni v obdobju 2014–2020, med njimi tudi program Kompetenčni centri za razvoj kadrov (KOC).

Program Kompetenčni centri za razvoj kadrov je v obdobju od 2017 do 2022 v treh razpisih omogočil pridobivanje in kroženje znanja zaposlenih v partnerskih organizacijah, spodbujanje sodelovanja pri razvoju kadrov ter prenos dobrih praks in promocije posameznih gospodarskih panog. Z analizo stanja in izgradnjo panožnega modela kompetenc ter izvedbo izobraževanj in usposabljanj se je zaposlenim omogočilo pridobivanje novih znanj, veščin in kompetenc za večjo konkurenčnost podjetij in panoge na trgu.

Eno takšnih partnerstev, ki se je oblikovalo v okviru programa, je KOC HRANA 2. Skupni interes partnerstva je krepiti kompetence zaposlenih na področju digitalizacije poslovnih procesov, uvajanje novih tehnologij in materialov, varnosti hrane in materialov, ki prihajajo v stik z živili, kot tudi razvoja novih izdelkov in materialov. V okviru partnerstva KOC HRANA 2 je nastala Akademija za živila in materiale, ki prihajajo v stik z živili. Akademija povezuje agroživilska podjetja, ki v sodelovanju s kemijskimi in papirno-predelovalnimi podjetji pridobivajo nova znanja, izkušnje in ideje o strategijah, vrstah in trendih na področju embalaže.

V okviru partnerstva KOC HRANA 2 je nastala Akademija za živila in materiale, ki prihajajo v stik z živili. (Foto: Katja Cankar)

Vodja Kompetenčnega centra za razvoj kadrov HRANA 2 Matej Kirn je povedal, da so s projektom povezali tako raziskovalne institucije kot gospodarstvo, ustanovili so tudi odbor za kadre, ki ima nalogo promocije poklicev, spremljanje in reševanje težav na področju zakonodaje. V konzorcij pa jim je uspelo privabiti tako živilsko-predelovalno industrijo kot tudi podjetja iz panoge papirništva kot tudi kemijsko industrijo, t. j. po celotni dobavni verigi prehranskega proizvoda (od hrane do embalaže). »Zaradi potreb, ki so se pokazale znotraj partnerstva, smo razvili lastno Akademijo za embalažo, ki smo ji izvedli dvakrat v trajanju šest dni, gre pa za področje celotne embalaže, ki prihaja v stik z živili,« je pojasnil Kirn. Akademija je bila zelo dobro ocenjena, saj je s pomočjo strokovnjakov odgovarjala na najbolj aktualne izzive, vsako vključeno podjetje pa je na koncu akademije moralo na lastnem primeru predstaviti uporabo embalaže. Pokazali so se tudi pozitivni sinergijski učinki, saj so se podjetja začela povezovati tudi na nekaterih drugih izzivih, našli pa so tudi nekatere prototipne rešitve.

Vodja KOC HRANA 2 Matej Kirn. (Foto: Katja Cankar)

To je le eno od partnerstev, ki je nastalo v okviru programa Kompetenčni centri za razvoj kadrov. Program je sicer namenjen izboljšanju kompetenc zaposlenih in povečanju njihove prilagodljivosti, zaposljivosti in učinkovitosti, krepitvi ozaveščenosti zaposlenih in delodajalcev o nujnosti vseživljenjskega učenja, krepitvi povezovanja podjetij in prenosa dobrih praks na področju razvoja kadrov, krepitvi konkurenčnosti in inovativnosti slovenskega gospodarstva ter promociji področij uporabe, opredeljenih v S4, in horizontalnega prednostnega področja IKT.

Program se bo izvajal še do konca avgusta, velja pa že povzeti prve zaključne rezultate programa, datirane na 1. 5. 2022, to je število vključenih v programe usposabljanja, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij in delež, ki so le-te uspešno zaključili:

  • V obdobju od začetka izvajanja prvega razpisa za vzpostavitev in delovanje KOC v letu 2017 pa do maja 2022 smo uspeli realizirati kar 59.346 vključitev v usposabljanja. Vsi udeleženci so uspešno zaključili usposabljanja.
  • V okviru izvedbe programa se izvaja še podaktivnost Kompetentna Slovenija, kjer sklad organizira in izvaja usposabljanja in delavnice, ki so namenjeni razvoju kompetenc zaposlenih v Sloveniji. Od začetka izvajanja operacije KOC 2.0 v letu 2017 ter v obdobju izvajanja KOC 3.0 do maja 2022 smo uspešno izvedli 301 delavnico in realizirali 5.953 vključitev.

Z izvajanjem programa so bili doseženi oziroma celo preseženi kazalniki vključitev v usposabljanja.


Program Kompetenčni centri za razvoj kadrov sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani