Zaposleni / Delodajalci / Novice / 10 Aug 2023

S prilagoditvijo delovnega mesta do lažje organizacije dela za zaposlene z invalidnostjo

Eden od ukrepov za spodbujanje zaposlovanja ljudi z invalidnostjo in ohranjanje delovnih mest zanje, je plačilo stroškov prilagoditve delovnega mesta. Predstavljamo vam primer dobre prakse iz Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo (v nadaljevanju — IRSSV), ki je s pomočjo sredstev iz naslova naših vzpodbud, namestil sedežni stopniščni vzpenjalnik na stopnišču iz pritličja v kletne prostore in s tem omogočil gibalno oviranim osebam dostopnost do sejne sobe.

Z investicijo, ki jo je v celoti financiral sklad, je IRSSV postal dostopen osebam z gibalno oviranostjo. S tem se je zgodil tudi pozitiven učinek na proces dela, saj je edina sejna soba IRSSV, ki se nahaja v kleti, postala dostopna vsem zaposlenim.

Tako se sedaj lahko v sejni sobi odvijajo eksterna in interna izobraževanja, sestanki in ostali dogodki, za katere so prej morali najemati dvorane drugje. Dodatnih stroškov niso imeli le z najemom dvoran, ampak tudi s potnimi stroški za več kot 15 zaposlenih. Nezanemarljive pa so bile tudi časovne izgube, ki so jih imeli z organizacijo in premestitvijo zaposlenih na drugo lokacijo.

Direktorica IRSSV, mag. Barbara Kobal Tomc, je povedala: »Sodelovanje s skladom je potekalo prijetno in učinkovito — razumljiva navodila za sofinanciranje investicije so v celoti dostopna na spletni strani sklada, komuniciranje poteka hitro in enostavno preko elektronske pošte, svetovalci so prijazni in odzivni. IRSSV bo seveda tudi v prihodnje, če bodo nastopile potrebe po prilagoditvah delovnega mesta, sodeloval s skladom.«

Na skladu lahko poleg prilagoditve delovnega mesta zaprosite tudi za druge vrste finančnih spodbud:

  • nagrade za preseganje kvote,
  • oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih z invalidnostjo,
  • subvencije plač zaposlenim z invalidnostjo,
  • plačilo stroškov podpornih storitev,
  • plačilo stroškov prilagoditve delovnih mest in sredstev za delo zaposlenih z invalidnostjo.

Verjamemo, da bo primer dobre prakse IRSSV-ja vzpodbudil še več delodajalcev, da se odločijo za koriščenje naših spodbud.

Več informacij je dostopih tukaj.


Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani