Zaposleni / Delodajalci / Novice / 28 Jun 2022

Na delavnici o spoštovanju različnosti med sodelavci

V okviru Kompetentne Slovenije smo v sklopu delavnic za grajenje odnosov »v živo« pripravili usposabljanje Spoštovanje različnosti med sodelavci.

Epidemija covida-19 je doma in po svetu prisilila veliko podjetij, da so njihovi zaposleni začeli opravljati svoje delo od doma. Vodenje in sodelovanje na daljavo je predstavljalo nove izzive tako za vodje, kot tudi člane ekip, še posebej na področju učinkovitega komuniciranja in delegiranja nalog. Fluktuacija in zaposlovanje novih sodelavcev je tudi pripeljala do relativno unikatnih situacij, ko se člani ekipe dolgo časa niso srečali v živo.

Omilitev ukrepov za zajezitev epidemije je povzročilo, da se zaposleni vračajo nazaj na svoja delovna mesta in več časa preživijo v pisarnah in pomembno je, da vodje ponovno osvežijo svoje znanje, kako je voditi ljudi v živo in za zaposlene, da ponovno sodelovanje s sodelavci ne pripelje do neprijetnih situacij. V ta namen smo v sklopu Kompetentne Slovenije kot del serije delavnic, katerih namen je na novo vzpostaviti dobre delovne in vodstvene odnose v času, ko se ljudje pogosteje vračajo na delo in imajo več osebnih stikov s sodelavci, nadrejenimi in podrejenimi, organizirali usposabljanje »Spoštovanje različnosti med sodelavci«. Delavnico je 20. 6. 2022 v prostorih Hotela Cubo v Ljubljani izvedel g. Tomaž Ovsenik iz podjetja Transformacija d.o.o., ki je odličen trener komunikacijskih in vodstvenih veščin z bogatimi izkušnjami s področja komuniciranja in gradnje dolgoročnih poslovnih odnosov.

Namenjena je bila srednjemu in višjemu menedžmentu, ki vodi in usmerja zaposlene v podjetju oz. zaposlenim v kadrovski službi, ki si želijo spoznati znanja na področju spoštovanja različnosti med zaposlenimi in postavljanju osebnih meja. Naslavljala je predvsem vodenje s prizadevanjem za dobre medsebojne odnose, ki temeljijo na sodelovanju, medsebojnem spoštovanju, vljudnosti in pomoči.

Udeležencem so bile predstavljene vsebine odnosov tako med zaposlenimi kot v osebnem življenju. Spoznali so, da so dogovori v primerjavi s pravili, temelj urejanja odnosov v vsaki skupini in da so prepričanja ter predsodki glavna ovira za gradnjo odnosov. Gradnja OK-OK odnosov v skupini se začne z zavzetjem ustrezne notranje naravnanosti, ki jo gojimo do sebe in do drugih. Na praktičnih primerih jim je bilo predstavljeno, da z ustrezno verbalno in neverbalno komunikacijo lahko začnemo spreminjati kulturo v podjetju ter vzpostavljati okolje, v katerem bo posameznik lahko prispeval svoje kreativne ideje.

Delavnica je ponudila tudi odgovore na vprašanja, kako in kakšne dogovore lahko sklepamo med sodelavci v pisarni in kako se spodbujati, da se jih držimo ter kako identificirati in odpravljati prepričanja, da bomo lahko gradili boljše odnose. Tomaž se je v sproščenem ozračju, ki ga je uspel ustvariti med udeleženci, dotaknil še teme spoštovanja in sprejemanja in delil znanje, kako identificirati in se pripraviti na ustrezno držo, da bomo lahko začeli z gradnjo odnosov. Na koncu smo spoznali še pomen pozitivne potrditve in povratne informacije, kako torej v praksi izražati pozitivne potrditve ter kako podajati ustrezno povratno informacijo.

Delavnica je bila zelo interaktivna z elementi predavanja in interakcije z udeleženci. Vključevala je tudi praktične vaje na lastnih primerih udeležencev ter igro vlog. Skupaj z udeleženci smo tako povzeli, da se z zagotavljanjem varnega, stimulativnega in za zdravje ugodnega delovnega okolja gradi dolgoročna in trdna korporativna kultura.

Delavnico sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani