Zaposleni / Delodajalci / Novice / 29 May 2019

Vodenje z osebnim pristopom: preskok v miselnosti bo prispeval k napredku celotne družbe

Včeraj, 28. maja 2019, je na Brdu pri Kranju potekala mednarodna konferenca Voditelj prihodnosti, dirigent s posluhom za vsakogar. Privabila je več kot petsto direktorjev družb, vodij kadrovskih služb, strokovnih sodelavcev na področju HR, vodij izobraževanj in drugih predstavnikov podjetij, ki imajo ključno vlogo pri vpeljavi sprememb v podjetjih. Dejstvo je, da se družba stara, zato je potrebno spremeniti odnos do zaposlenih, še posebej do starejših zaposlenih.

Tokratna konferenca je v ospredje postavila personalizacijo, trend, ki spreminja upravljanje kadrov. Voditelj prihodnosti se zaveda, da so zaposleni med seboj različni in v vsakem sodelavcu vidi potencial, ki prispeva k uspehu tima, podjetja in širše družbe. Podpira različnost svojih zaposlenih in si prizadeva za vzpostavitev organizacijske kulture, ki omogoča razvoj in zadovoljstvo vseh svojih zaposlenih, ker ve, da to vodi k večji produktivnosti, kreativnosti in motiviranosti. V luči demografskih sprememb vidi raznolikost kot prednost, ustvarja medgeneracijsko sožitje in ve, da se največje zgodbe rodijo takrat, ko vsi zaposleni sodelujejo.

Zanimiv program so z nami soustvarjali tako domači kot tuji vrhunski govorci in strokovnjaki - Glenn Rolfsen, Johannes Gutmann, Deiric McCann, Bob Davids, Nika Deu, dr. Samo Rugelj in dr. Viktor Šajn. Posredovali so nam nova znanja, koncepte in pretresli ter morda celo spremenili nekatera naša ustaljena prepričanja in mnenja.

Direktorica Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije Irena Kuntarič Hribar je prek slovenske ljudske pravljice »Pšenica, najlepši cvet« provokativno nastavila ogledalo realnosti v Sloveniji glede starejših zaposlenih. Ob tem je izpostavila njihovo vrednost, ki se je še vedno premalo zavedamo, in poudarila: »Če bomo sledili vrednotam vseživljenjskega učenja, medgeneracijska sodelovanja in vzajemnega sodelovanja, bo naša družba zdrava in močna, gospodarstvo inovativno, posledično bomo tudi kot posamezniki močni«.

Sklad izvaja kar nekaj programov, ki so namenjeni krepitvi razvoja kadrov in usmerjeni v vseživljenjsko učenje. Z izvajanjem raznolikih aktivnosti celovito pristopa k dolgoročnemu prilagajanju na spremembe. Eden takšnih je program Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI), ki odgovarja na problematiko starajoče se družbe in podjetja s pomočjo sofinanciranja, izvajanja vsebinskih delavnic in drugih ukrepov spodbuja k načrtnemu upravljanju starejših zaposlenih.

Več o dogajanju na konferenci lahko preberete tukaj.

Konferenco sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani