Novice ASI / 14 May 2021

Dobili nove glasnike razvoja starejših zaposlenih

Od 24. marca do 12. maja 2021 so potekale delavnice spomladanskega cikla ZAVZETI ASI. Udeleženci so pridobili novo znanje o vsebinah s področja razvoja in upravljanja starejših zaposlenih ter postali glasniki razvoja starejših zaposlenih.

Cikel delavnic Zavzeti ASI je predvsem namenjen kadrovnikom, ki se v svojih organizacijah ukvarjajo z zaposlenimi, da pridobijo ključna znanja tudi o upravljanju starejših zaposlenih. Izvajamo ga dvakrat letno v okviru projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile. Spomladanski cikel delavnic je bil sestavljen iz šestih delavnic, ki so celostno pokrivale različne aspekte upravljanja starejših zaposlenih. Delavnice so bile interaktivne, pri delu so predavatelji uporabili različne didaktične pristope, metode in učne pripomočke.

Na prvi delavnici sta dr. Andraž Rangus in Damjan Mašera udeležence seznanila z zakonodajnopravnim okvirjem, ki se nanašajo na starejše delavce ter govorila o uvedbi ukrepov iz Kataloga za upravljanje starejših zaposlenih z vidika možnosti, ki jih dopušča sedanja zakonodaja. Dr. Željko Ćurić je govoril o promociji, odnosu, zaznavah in starejših zaposlenih ter o ukrepih za krepitev pozitivne miselnosti ter o načinih, kako prepoznati in uporabiti skrite potenciale starejših zaposlenih. Kako poskrbeti za zdravje, delovno okolje in starejše zaposlene na delovnem mestu je dajal nasvete dr. Dani Mirnik. Mag. Janez Žezlina in Marko Kostelec sta udeležence seznanila z dejavniki, zaradi katerih je upravljanje s starejšimi zaposlenimi v podjetjih potrebno in koristno ter o konkretnih ukrepih ter značilnostih uspešnih strategij upravljanja starejših zaposlenih. Mag. Edita Krajnovič in mag. Vesna Sodnik sta udeležence navdušili z navdihujočimi dobrimi praksami na področju starejših zaposlenih. Za konec pa je o spremembah spregovorila Karin Elena Sánchez. Udeležence je seznanila s pomenom sprememb ter različnim odnosom starejših zaposlenih do njih, pokazala možne pasti in ovire pri vpeljevanju sprememb ter naučila kako načrtovati, vpeljati in interno komunicirati o spremembah s starejšimi zaposlenimi.

Zahvaljujemo se predavateljem in čestitamo vsem udeležencem, ki so se udeležili cikla delavnic Zavzeti ASI in tako postali glasniki razvoja starejših zaposlenih. Priznanja bodo prejeli po pošti, virtualno pa jih bomo podelili na e-konferenci »Kaj, kako in koliko bomo delali v prihodnosti?«, ki bo potekala 9. junija 2021.

Prepričani smo, da bodo udeleženci novo znanje koristno uporabili v svojem podjetju ali organizaciji in da bodo starejši zaposleni z leti še vedno zavzeti!

Če ste cikel delavnic zamudili ali se ga niste mogli udeležiti, vas vabimo, da se nam pridružite na jesenskem ciklu ZAVZETI ASI. Prijave odpremo v avgustu. Spremljajte spletno stran za več informacij o delavnicah.

Projekt ASI sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani